Відділення реконструктивної хірургії і гнійних перитонітів з центром гострих шлунково-кишкових кровотеч

 

Підмурняк Олександр Олексійович – завідувач відділенням, д. мед. н., лікар вищої категорії.Підмурняк Олександр Олексійович – завідувач відділенням, д. мед. н., лікар вищої категорії.Відділення було відкрито у 1948році, з відкриттям ХОЛ.

Відділення загальної хірургії з центром гострих шлунково — кишкових кровотеч розгорнуто на 60 ліжок та щороку лікується близько 2600 пацієнтів з наступною патологією:

• 3 ендокринною хірургічною патологією (зоби, утворення щитовидної та пара щитовидних залоз, наднирників).
• Захворювання стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки (пухлини, виразки, стенози та ін..).
• Захворювання підшлункової з-зи (пухлини, хронічні панкреатити з кістами підшлункової з-зи, вірсунголітіазом, протоковою гіпертензією, гострі деструктивні панкреатити та ін.).
• Захворювання печінки (пухлини, кісти, абсцеси).
• Захворювання судин черевної порожнини.
• Захворювання жовчного міхура та позапечінкових жовчних шляхів.
• Захворювання селезінки (кісти, пухлини, гематологічні покази та ін..).
• Захворювання тонкої та товстої кишки, апендикса.
• Захворювання за очеревинного простору.
• Грижі різних локалізації та величини (пахвинні, стегнові, пупкові, білої лінії живота, діафрагмальні, та ін.).
• Ургентна патологія (гострий апендицит, защемлена грижа, перфоративна виразка шлунка та ДПК, шлунково-кишкові кровотечі, травматичні пошкодження внутрішніх огранів, гострі кишкові непрохідності різного ґенезу та ін.).
• Захворювання шкіри та підшкірно-жирової клітковини.
• Гнійні ускладнення різного генезу.

На базі відділення працює центр гострих шлунково - кишкових кровотеч (10 ліжок) з цілодобовим чергуванням хірургів.

Два дні в тиждень відділення надає невідкладну хірургічну допомогу жителям м. Хмельницького.

На базі відділення функціонує кафедра хірургії ФУЛ ВНМУ ім. М.І.Пирогова, де працюють 4 д.мед.н., завідувач кафедри (професор) і 3 доценти кафедри надають практичну та теоретичну допомогу по відділенню та області, проводиться навчання лікарів – інтернів, сімейних лікарів, курси тематичного удосконалення для хірургів.

Хірурги відділення тісно співпрацюють з науково - дослідними та медичними установами України, що дає змогу ширше впроваджувати нові методики. Діагностично - лікувальний процес та оперативні втручання проводяться із застосуванням сучасних методик на високому рівні, про що свідчать наслідки лікування хворих у відділенні.


• Біопсія шкіри.
• Біопсія лімфовузла м'яких тканин для гістологічного дослідження.
• Розкриття гнійників м'яких тканин.
• Видалення зовнішніх доброякісних пухлин (ліпом, атером, фібром) під місцевою анестезією
• Корекція нігтьової пластинки.
• Первинна хірургічна обробка рани
• Пункція черевної порожнини
• Операції при гострому апендициті, ускладненому перитонітом.
• Розкриття апендикулярного абсцесу.
• Діагностична лапароскопія з біопсією печінки або з інших органів.
• Діагностична лапароскопія при невідкладних станах і травмі.
• Операції при параколостомічній килі.
• Реконструкція колостоми.
• Холецистектомія лапароскопічна при ЖКХ (планова).
• Відкрита холецистектомія при ЖКХ (планова).
• Холецистостомія при механічній жовтяниці пухлинного генезу.
• Лапароскопічні апендектомії, герніопластики різних локалізацій.
• Зовнішнє дренування холедоха при механічній жовтяниці пухлинного генезу.
• Лапароскопічна холецистектомія при гострому холециститі.
• Відкрита холецистектомія з зовнішнім дренуванням холедоха.
• Відкрита холецистектомія, видалення конкрементів з холедоха, зовнішнє дренування.
• Холецистектомія, холедохолітотомія, холедоходуоденоанастомоз.
• Зовнішнє дренування холедоха при механічній жовтяниці пухлинного гегезу.
• Операції з приводу пахвинно-калиткових кил великих розмірів з пластикою сіткою.
• Операції з приводу великих і рецидивних пупкових кил з пластикою сіткою.
• Операції з приводу стегнових кил з пластикою сіткою.
• Операції при післяопераційних вентральних килах з пластикою сіткою.
• Операції з приводу рецидивних післяопераційних вентральних кил з алопластикою.
• Абдоменопластика
• Баріатричні операції: біліопанкреатичне шутування, шунтування шлунку Roux-en-Y, рукавна
гастректомія.
• Видалення вузла щитоподібної залози.
• Геміструмектомія.
• Операції при кістах щитоподібної залози.
• Операції при вроджених кістах шиї.
• Субтотальна струмектомія при змішаному зобі.
• Операції при рецидиві зобу.
• Операції при тиреотоксикозі.
• Операції при раку щитоподібної залози.
• Гастроскопія з біопсією, видалення стороннього предмету, гемостазом, поліпектомією.
• Гастростомія при опіках і стріктурах стравоходу.
• Резекції стравоходу при добро- і злоякісних пухлинах.
• Еюностомія за Майдлем.
• Паліативні втручання при раку шлунка.
• Паліативні втручання при пухлинах панкреатодуоденальної зони.
• Операції при ШКК виразкового генезу.
• Операції при ШКК портального генезу.
• Операції при діафрагмальній килі.
• Лапароскопічні операції при діафрагмальній килі.
• Операції при ахалазії.
• Резекція шлунка за Б-І при виразковій хворобі.
• Резекція шлунка при виразковій хворобі за Б-ІІ.
• Субтотальна резекція шлунка при виразковій хворобі.
• Часткова гастректомія з реконструкцією за Ру.
• Резекція тонкого кишечника при добро- і злоякісних пухлинах.
• Ліквідація нориці тонкої кишки.
• Правобічна геміколектомія при раку.
• Лівобічна геміколектомія при раку.
• Резекція сигмовидної кишки – операція Гартмана.
• Резекція поперекободової кишки.
• Обхідний ілеотрансверзоанастомоз при пухлинах.
• Операції при спайковій хворобі.
• Операції при спайковій хворобі з резекцією тонкої кишки.
• Зовнішнє дренування кіст підшлункової залози.
• Зовнішнє дренування абсцесів печінки.
• Проксимальна резекція шлунка при виразковій хворобі.
• Субтотальна резекція шлунка з лімфадисекцією при раку.
• Повторні операції при післярезекційних синдромах (демпінг, синдром привідної петлі та інші).
• Екстерпація культі шлунка з езофагоєюноанастомозом за Ру.
• Повторні операції при пептичній виразці культі шлунка і ГЕА.
• Ліквідація ілеоєюностомії.
• Закриття колостоми.
• Операції з приводу дуоденальної нориці.
• Операції при дуоденостазі.
• Операції при рецидивному і резидуальному холедохолітіазі.
• Гепатікоеюностомія при стриктурах холедоха.
• Внутрішнє дренування кіст підшлункової залози.
• Операції при зовнішніх панкреатичних норицях.
• Спленектомія при гематологічних захворюваннях.
• Операції при панкреонекрозі.
• Видалення доброякісних пухлин шлунка.
• Операції при ятрогенних пошкодженнях холедоха.
• Гастректомія при раку шлунка.
• Резекція стравоходу при раку (операція Люіса, Операція Гарлока, інтраабдомінальна
резекція нижньої третини стравоходу)
• Трансдуоденальна папілотомія, сфінктеропластика.
• Високий гепатикоєюноанастомоз при стриктурах холедоха.
• Бігепатікоєюноанастомоз при стриктурах анастомозу і протоках.
• Гепатікодуоденостомія.
• Повздовжня панкреатоєюностомія при хронічному панкреатиті.
• Операція Фрея при хронічному панкреатиті.
• Дистальна резекція підшлункової залози при кістах.
• Органозберігаючі операції при кістах селезінки.
• Крайова резекція печінки.
• Атипова резекція печінки.
• Операції при ехінококу печінки (фенестрація, видалення кіст).
• Повторні операції при панкреонекрозі.
• Резекція хвоста підшлункової залози + спленектомія.
• Операції при пухлинах прямої кишки.
• Повторні операції при панкреонекрозі ускладненому тонко, товстокишковими норицями.
• Видалення пухлин заочеревинного простору.
• ПДР при раку підшлункової залози – операція Уіпла.
• Повна панкреатодуоденектомія.
• Атипова резекція підшлункової залози.
• Видалення одного сегмента печінки.
• Видалення сегментів печінки при раку і метастазах.
• Лівобічна гемігепатектомія.
• Правобічна гемігепатектомія.
• Розширена правобічна гемігепатектомія.
• Видалення великого дуоденального сосочка ДПК.
• ПДР зі збереженням шлунка при хронічному панкреатиті.
• Операції з приводу пухлини позапечінкових жовчних шляхів.
• Порто-кавальні анастомози при портальній гіпертензії.

Лікарі:

1. Підмурняк Олександр Олексійович – зав. відділенням, професор, д. мед. н., категорія вища.
2. Власов Василь Володимирович – лікар-хірург, професор, д. мед. н., категорія вища.
3. Латинський Едуард Владиславович – лікар-хірург, категорія вища.
4. Підопригора Юрій Анатолійович - лікар-хірург, категорія вища.
5. Алексійчук Ірина Федорівна – лікар-хірург, категорія вища
6. Бабій Ігор Володимирович – лікар-хірург, к.мед.н., категорія перша.
7. Британчук Ростислав Васильович – лікар-хірург, категорія перша.
8. Полоневич Сергій Васильович – лікар-хірург, категорія перша.
9. Суходоля Сергій Анатолійович – лікар-хірург, к.мед.н., категорія перша.
10. Сапожнік Андрій Павлович – лікар-хірург, категорія перша.
11. Петерчук Олег Федорович – лікар-хірург, категорія перша.
12. Цвігун Максим Борисович – лікар-хірург, категорія друга.
13. Павлюк Василь Богданович – лікар-хірург, категорія друга.
14. Просвітлюк Петро Васильович – лікар хірург, категорія друга.

Телефон відділення: (0382) 65-02-06

Режим роботи відділення з ПН. по Птн. з 9.00 - 16.00.

Консультативний прийом в диспансерно- поліклінічному відділенні ХОЛ фахівців відділення загальної хірургії з Пн.- Птн. з 9.00 - 15.00.

Відвідування хворих у відділенні родичами з 16.00-19.00

View the embedded image gallery online at:
http://hol.com.ua/hirurgichne#sigProId1d7e12fe1c