ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Біохімічні дослідження
Визначення альбуміну в сироватці крові
Визначення аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові
Визначення аспартатамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові
Визначення глюкози в сироватці та периферичній крові, спинномозковій рідині.
Визначення глікованого гемоглобіну
Визначення гамма-глутамілтрансферази (ГГТ) в сироватці крові.
Визначення загального  білка в сироватці крові.
Визначення креатиніну в сироватці крові.
Визначення лужної фосфатази (ЛФ) в сироватці крові.
Визначення лактатдегідрогенази (ЛДГ) сироватці крові.
Визначення сечовини в сироватці крові.
Визначення сечової кислоти в сироватці крові.
Визначення тригліцеридів в сироватці крові.
Визначення холестерину загального в сироватці крові.
Визначення холестерину високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові.
Визначення альфа-амілази в сироватці крові та сечі (діастаза).
Визначення альфа-амілази в сечі (діастаза).
Визначення кальцію (Ca) в сироватці крові, спинномозковій рідині.
Визначення магнію (Mg) в сироватці крові.
Визначення калію (K) в сироватці крові.
Визначення натрію (Na) в сироватці крові.
Визначення хлоридів (Cl) в сироватці крові.
Визначення заліза (Fe) в сироватці крові.
Визначення фосфору неорганічного (P) в сироватці крові.
Електрофорез білкових фракцій в сирова крові та сечі (+ загальний білок)
Визначення b-ліпопротеїдів низької щільності (b-ЛПНЩ)
Визначення тимолової проби.
Згортання крові (гемостаз)
Визначення протромбінового часу (ПЧ) в плазмі крові.
Визначення тромбінового часу (ТЧ) в плазмі крові.
Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) в плазмі крові.
Визначення фібриногену в плазмі крові.
Визначення розчинних  фібриномономерних комплексів (РФМК) в плазмі крові.
Визначення плазми  крові на Д-дімери  хемілюмінесцентнему автоматичному експрес аналізаторі TRF Plus
Дослідження агрегації тромбоцитів в плазмі крові.
Ревмо- та кардіомаркери
Визначення антистрептолізину-О (АСЛО) в сироватці крові.
Визначення ревматоїдного фактору (РФ) в сироватці крові.
Визначення С-реактивного білка (СРБ) в сироватці крові.
Визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) в сироватці крові
Визначення антитіл до цитрульованого віментину (ANTI-MCV IgG) в сироватці крові.
Оцінка стану щитоподібної залози
Визначення тиреотропного гормону (ТТГ) в сироватці крові.
Визначення вільного тироксину (Т4) в сироватці крові
Визначення вільного трийодтироніну (Т3) в сироватці крові
Визначення антитіл до тиреопероксидази (АТПО, anti-TPO) в сироватці крові
Оцінка стану репродуктивної системи
Визначення пролактину в сироватці крові
Визначення фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) в сироватці крові
Визначення лютеїнізуючого гормону (ЛГ) в сироватці крові
Визначення тестостерону вільного в сироватці крові
Онкомаркери
Визначення простат-специфічного антигену вільного (ПСА) в сироватці крові.
Аутоімунологія
Визначення антитіл до нативної ДНК (ADNA II)
Визначення антитіл до кардіоліпіну (АКА IgM, G)
Визначення антитіл до цитрульованого віментину (ANTI-MCV IgG)
Визначення вовчакового антикоагулянту (ВА)
Маркери інфекційних хвороб
Визначення HBsAg HBV (поверхневий антиген гепатиту В)
Визначення HBеAg HBV (серцевинний антиген гепатиту В)
Визначення Anti-HBeAg (антитіла до серцевинного антигену гепатиту В)
Визначення Anti-HBcorAg (антитіла до ядерного антигену гепатиту В)
Визначення Anti-HCV (антитіла до антигену гепатиту С)
Визначення Anti-HDV (антитіла до гепатиту D („дельта”))
Урогенітальна інфекція
Визначення антитіл до хламідій (Chlamydia trachomatis IgG )
Хелікобактеріоз 
Визначення антитіл до хелікобактера (Helicobacter pylori IgG).
Паразитози
Визначення сумарних антитіл до лямблій (Lamblia  itrstinalis IgM,G)
Визначення антитіл до ехінококу  (Echinococcus granulosus IgG)
Загально-клінічні дослідження
Загальний аналіз крові (ЗАК): 16 параметрів, аналізатор
Розгорнутий аналіз крові: ЗАК + підрахунок клітин в мазку
Мієлограма (підрахунок клітин в кістковому мозку)
Загальний аналіз сечі (ЗАС)
Копрограма (+ яйця гельмінтів)
Дослідження біоматеріалу на КСП (туберкульоз, мікроскопія)
Дослідження виділень зі статевих органів на мікрофлору (мікроскопія)
Цитологічне дослідження зішкрібу з шийки матки та цервіка-льного каналу (мікроскопія)
Цитологічне дослідження біорідини (аспірати, пунктати)
Цитологічні дослідження цифки матки та цервікального каналу ПАП-тест (традичійний)
Імунологічні дослідження
Лімфограма (субпопуляції лімфоцитів крові) + фагоцитарний показник (%) + ЗАК
Група крові/Резус-фактор
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус (Rh-а/т)
Бактеріологічні дослідження
Дослідження на стафілокок + антибіотикограма
Дослідження на стрептокок + антибіотикограма
Дослідження на ентерокок + антибіотикограма
Дослідження на гриби + антибіотикограма
Дослідження стерильних рідин (кров) + антибіотикограма
Дослідження сечі + антибіотикограма
Дослідження виділень з очей + антибіотикограма
Дослідження калу (дисбактеріоз) + антибіотикограма
Дослідження виділень із статевих органів + а/біотикограма
Дослідження виділень із дихальних шляхів + а/біотикограма
Дослідження виділень із рани + а/біотикограма
Дослідження з профілактичною ціллю на стафілокок + а/б
Дослідження з профілактичною ціллю на патогенну киш-кову флору + антибіотикограма
Кардіомаркери
Дослідження сироватки крові на натрій-уретричний пептид хемілюмінесцентнему автоматичному експрес аналізаторі TRF Plus
Дослідження сироватки крові на тропонін хемілюмінесцентнему автоматичному експрес аналізаторі TRF Plus
Дослідження сироватки крові на прокальцитонін хемілюмінесцентнему автоматичному експрес аналізаторі TRF Plus
Бактеріологічні дослідження для лікувальних закладів
Санітарна бактеріологія
Дослідження змиву навколишнього середовища на стафіло-кок, ентерокок УПФ та НФМО (з позитивним результатом)
Дослідження змиву навколишнього середовища на стафіло-кок, ентерокок УПФ та НФМО (з негативним результатом)
Дослідження деззасобу на мікробну контамінаці (з позитив-ним результатом)
Дослідження деззасобу на мікробну контамінаці (з негатив-ним результатом)
Дослідження матеріалу на стерильність (з позитивним резуль-татом)
Дослідження матеріалу на стерильність (з негативним резуль-татом)
Дослідження води (дослідження дистильованої води)
Дослідження лікарських форм на стерильність
Дослідження крові на стерильність (10 днів) з позитивним результатом
Дослідження крові на стерильність (10 днів) з негативним результатом
Дослідження крові на стерильність та гемокультуру (10 днів) з позитивним результатом
Дослідження крові на стерильність та гемокультуру (10 днів) з негативним результатом
Дослідження сечі на мікрофлору та чутливість до антибіотик-ків (з позитивним результатом)
Дослідження сечі на мікрофлору (з негативним результатом)
Дослідження виділення з рани, трахеальний вміст, дренажі, катетери, на мікрофлору та чутливість до антибіотиків (з по-зитивним результатом)
Дослідження виділення з рани, трахеальний вміст, дренажі, катетери, на мікрофлору (з негативним результатом)
Дослідження калу (дисбактеріоз) + антибіотикограма
Дослідження з профілактичною ціллю на стафілокок + а/б
Дослідження з профілактичною ціллю на патогенну кишкову флору + антибіотикограма
Дослідження на виявлення короновірусної інфекції
Дослідження сиротки крові на SARS-CoV-2 IgA
Дослідження сиротки крові на SARS-CoV-2 IgM
Дослідження сиротки крові на SARS-CoV-2 IgG
 
Амбулаторний прийом (вузькі спеціалісти поліклініки)
 
Проходження заочної частини навчання в інтернатурі (спеціалізації) для лікарів-інтернів ( в т.ч. ПДВ).
 
Кабінет сімейно-психологічної допомоги населенню
Первинний прийом сексопатолога із застосуванням процедур забору екстиматів
Повторний прийом з використанням лікувальних процедур
Процедура по забору еякуляти
Процедура забору секрету простати
Процедура взяття уретрального мазку
 
Кабінет контактної корекції зору
Первинний підбір контактних лінз
Повторний підбір контактних лінз
Консультативний прийом лікаря
 
Процедура по проведенню безконтактного масажу та мануальної корекції
 
Прийом лікаря мануальної та рефлексотерапії
 
Кабінет складної корекції зору
Консультативний прийом
Процедура по проведенню периметрії, тонометрії
Процедура підбору окулярів
 
Рентгенологічні дослідження
Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки
Рентгенографія  органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції
Рентгеноскопія органів грудної клітитки
Рентгенографія  органів грудної клітки (оглядова) в двох проекціях
Рентгеноскопія органів черевної порожнини
Рентгенологічні дослідження органів травлення:
Рентгенографія черевної порожнини (оглядова)
Рентгенографія шлунка за традиційною методикою
Рентгенографія стравоходу
Дуоденографія беззондова 
Дуоденографія зондова
Іригоскопія
Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:
Прицільна рентгенографія "турецького сідла"
Рентгенографія черепа в двох проекціях
Рентгенографія колоносових пазух
Рентгенографія орбіт
Рентгенографія висково-щелепного суглоба
Рентгенографія нижньої щелепи
Рентгенографія кісток носа
Рентгенографія зубів
Рентгенографія скроневої кістки
 Рентгенографія ключиці
 Рентгенографія китиці в одній проекції
 Рентгенографія китиці в двох проекціях
 Рентгенографія передпліччя в двох проекціях
 Рентгенографія плечової кістки в двох проекціях
 Рентгенографія плечового поясу
Рентгенографія ребер 
Рентгенографія грудини 
Рентгенографія грудного відділу хребта 
Рентгенографія крижово-куприкової зони
Функціональне дослідження шийного відділу хребта
Функціональне дослідження поперекового відділу хребта
Рентгенографія кісток таза
 Рентгенографія стоп  в двох проекціях
 Рентгенографія кісток гомілки  в двох проекціях
 Рентгенографія стегна  в двох проекціях
 Рентгенографія кульшових суглобів в одній проекції
 Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях
Рентгенографія м"яких тканин
Інші рентгенологічні дослідження
Рентгенографічне обстеження черездренажна холангіографія
Рентгенографічне обстеження фістулографія
Оглядова урографія нирок та сечовивідних шляхів
Гістеросальпінгографія
 
Рентгенівська комп"ютерна томографія
Рентгенівська комп"ютерна томографія головного мозку без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія легені без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія підшлункової залози без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія нирки без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія зачеревної порожнини без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія органів тазу без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія органів ока без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія внутрішнього вуха без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія шийного відділу хребта та щитовидної залози без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія грудного відділу хребта  без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія поперечного відділу хребта  без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія легені з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія підшлункової залози з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія нирки з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія зачеревної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія органів тазу з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія органів ока з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія внутрішнього вуха з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія шийного відділу хребта та щитовидної залози з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія грудного відділу хребта  з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія поперечного відділу хребта  з внутрішньовенним контрастуванням
 
Функціональні дослідження
Проведення  електрокардіографічного дослідження
Проведення ехокардіографічного дослідження з доплерівським аналізом
Ритмографія без навантажувальних проб
Проведення  електрокардіографічного дослідження (додаткове)
Проведення    реоенцефалографічного дослідження (4 відведення ,2 ділянки у спокої)
Проведення   електроенцефалографічного дослідження з візуальним аналізом
Проведення  спірометричного дослідження 
Проведення  пневмотахометричного дослідження 
М-ехо головного мозку
 
Ендоскопічні дослідження
Проведення простого  колоноскопічного обстеження
Проведення колоноскопічного обстеження з поліпектомією
Проведення колоноскопічного обстеження з мультифокальною біопсією.
Езофагогастродуоденоскопії
Бронхоскопії
Гістероскопіі
Цистоскопії
 
Користування палатою  покращеного перебування

 

Наказ про введення в дію розпорядження про платні послуги

Розпорядження про платні послуги

Договір про надання платних медичних послуг

 

РІШЕННЯ про затвердження платних послуг

 

Рак головного мозку є досить поширеним онкологічним захворюванням. Серед усіх видів онкологічних захворювань рак мозку становить близько 50%. Дане онкологічне захворювання може розвинутися однаково у людей обох статей.
Причому первинний рак мозку, на стадії, коли захворювання локальне, може бути в багатьох випадках вилікуваний за допомогою хірургічного втручання. Вторинний рак головного мозку лікується складніше.
На жаль, більшість випадків раку мозку виявляється на стадії, коли лікування досить важке й тому статистика говорить про смертельний результат даного захворювання більш ніж у 60% випадків.

gol mozg

Найпоширеніший вид злоякісних новоутворень головного мозку розвивається з допоміжних клітин нервової системи - глій - і називається гліомою.

Серед симптомів злоякісних пухлин головного мозку, виділяють:
Підвищення внутрішньочерепного тиску: розпираючі головні болі, які можуть ставати сильнішими при чханні, кашлі, поворотах голови. Такого роду головні болі є основним симптомом онкології головного мозку;
Напади епілепсії;
Запаморочення;
Розлади сприйняття і психіки;
Порушення координації;
Нав'язливі рухи;
Галюцинації;
Розлади пам'яті та уваги;
Апатія, млявість.

Профілактика раку головного мозку

Профілактика раку головного мозку полягає в дотриманні досить простих правил:
Обов'язково висипайтеся, оскільки здоровий сон в достатній кількості сприяє відновленню мозку.
Відмовтеся від вживання енергетичних коктейлів і великої кількості кави.
Відпочивайте достатньо.
Постарайтеся відсторонитися від переживань, менше нервувати.
Не вживайте продукти з обробленої свинини.
Введіть у раціон свіжі овочі і фрукти у великій кількості.
Відмовтеся від шкідливих звичок.
Постарайтеся звести до мінімуму використання стільникового телефону, користуйтеся гучним зв'язком або гарнітурою.
Відмовтеся від різних копченостей і ковбас або зведіть до мінімуму їх вживання.

Як правило, рак головного мозку розвивається у людей у ​​віці від 50-ти до 65-ти років. Перебуваючи в цьому віці, слід уважно поставитися до свого здоров'я, і ​​за необхідності, пройти обстеження, основою якого є магнітно-резонансна томографія голови. Дане обстеження допоможе виявити будь-яке новоутворення головного мозку на ранніх стадіях і вчасно розпочати відповідне лікування.

Дізнайтеся про свою хворобу. Неосвіченість - найстрашніший ворог будь-якого хворого. Щоб подолати страх, потрібні знання. Вони допоможуть отримати реалістичне уявлення про хворобу і задати конкретні питання лікарю.

Ведіть щоденник самопочуття. З часом ви його перечитаєте і зможете зрозуміти, що з вами сталося.
Дізнайтеся, яке лікування покривається вашою страховкою, а яке - ні, щоб заздалегідь знати, до чого бути готовим.

uznajte o bolezni


По можливості - продовжуйте жити звичайним життям. Може здатися, що рак затьмарив собою все. Однак, у вас залишається звичайне життя - наприклад, сім'я, робота по гомсподарству, друзі, прогулянки - не варто замикатися в собі і вважати, що життя закінчилося. Психологи довели, що люди з міцними сімейними зв'язками швидше одужують від будь-яких хвороб.


Шукайте спільноти пацієнтів і групи підтримки. Їх можна знайти де завгодно - в лікарні, де ви будете лікуватися, в інтернеті або в поліклініці. Приймайте допомогу і говоріть про свою хворобу - ви не самотні!
Уникайте емоційного негативу. Іноді джерелом таких переживань стають близькі люди, які просто не знають, як реагувати, коли дізнаються, чим ви хворі. Їм можна дати почитати статистичні викладки - адже зараз багато видів раку вже не є вироком, а виліковним захворюванням. Не бійтеся висловлювати своє ставлення, говорити, що хочете побути на самоті. Тут цілком можна і потрібно побути егоїстом, оскільки головне зараз - вилікуватися, з усім іншим ви впораєтеся потім.


Поділіться тим, що дізналися. Ви пережили рак і перемогли його. Вам є, що сказати людям, які знаходяться на початку шляху. Ідіть у групу підтримки і допоможіть тим, хто тільки почав боротьбу.

По суті, як уже зазначалося, реабілітація - це практичне здійснення оптимальної для кожного інваліда програми відновлення здоров'я, яка забезпечує створення для нього найбільш сприятливих фізичних, психічних і соціальних умов життя. Соціальна ж реабілітація передбачає активний вплив на особистість хворого шляхом організації відповідного способу життя, відновлення втраченої або ослабленої особистої соціальної значущості інваліда. Збереження соціального статусу хворого, повернення його до активного життя неможливе без відтворення його психологічної цілісності.

psihologicheskie aspektu

Онкологічні хворі відзначають не властиву їм швидку стомлюваність, втрату спокою і внутрішньої врівноваженості, перепони при роботі, що вимагає зосередженої уваги і посидючості. Втома і одночасне збудження позбавляють його чіткості і свіжості думки, що необхідно для продуктивної і цілеспрямованої діяльності.

У онкохворих втрачається пропорційність між силою подразника (незначна неприємність) і інтенсивністю реакцій і афекту (виражена "нервова"). Вони вразливі, вкрай чутливі до образ. У них виражено занепокоєння з приводу захворювання, що супроводжується завзятими скаргами на нездужання, біль, неприємні відчуття в різних частинах тіла.

На цьому тлі, особливо при стомленні, трапляються напади гнівних спалахів. В обстановці, де подібні ексцеси можуть зашкодити хворому, він стримується, але при спілкуванні з людьми, в якійсь мірі від нього залежними, як би "розряджається" і накопичене всередині "незадоволення" у вигляді крику, грубості "викидає на оточуючих". Емоційне напруження посилюється за рахунок негативної інформації, одержуваної від хворих, з якими пацієнт знаходиться або знаходився на стаціонарному лікуванні або в поліклініці; це інформація про неефективне лікування, смерть знайомих.

Дратівливість і агресивність накопичується додатково за рахунок складних сімейних відносин, невлаштованого побуту, проблем з харчуванням, поганої організації медичної та соціальної допомоги, порушення звичайного, приємного для пацієнта способу життя.
Втрата працездатності пригнічує хворого, створює у нього враження соціальної неповноцінності. Марілова Т.Ю., що дослідила групу онкологічних хворих за допомогою психологічних тестів (Айзенка, Тейлор), встановила, що у більшості з них (у 54 хворих з 60) були відзначені складні депресивні, тривожно-депресивні і фобічні переживання. Надмірно виражені негативні емоції (депресія, тривога, фобії) здатні викликати у онкологічних хворих суїцидальні думки.


Появі депресії сприяє втрата соціального стану, престижу, відчуття безпорадності, безсоння, хронічний больовий синдром, невизначеність перспектив.
Психіці хворого властивий взаємо посилюючий вплив соматичних і психогенних процесів. Онкогенний ендотоксикоз пригнічує функції щитовидної залози і тим самим посилює депресію, а купірування страху підвищує результати аналгезії.
Онкологічні хворі, у яких емоційні порушення менш виражені, краще виживають, якість життя їх вище, тривалість життя подовжується.
Реабілітація онкологічних хворих стикається з труднощами методологічного порядку, тому необхідно відображати відновлення здоров'я в його динаміці і орієнтуватися на поліваріабельність прогнозів з урахуванням не тільки об'єктивних детермінант, а й величезної ролі суб'єктивного фактору. Про реабілітацію слід говорити як про єдину біо-психо-соціальну систему.
Об'єднання медичної, психологічної та соціальної моделі в системну концепцію реабілітації є принциповою методологічної установкою.
Стресовий стан, породжений онкологічним захворюванням, проявляється нервово-психічним напруженням, яке суб'єктивно присутнє в тривожності, а об'єктивно - у зміні функціонального рівня діяльності та її якісних показників. Це може призвести або до мобілізації сил, або до зниження активності внаслідок перенапруги.
Психологічна сторона реабілітації онкологічного хворого передбачає активізацію особистісного потенціалу в боротьбі з онкологічним захворюванням, мобілізацію внутрішніх ресурсів хворого для подолання стресової ситуації. Системний підхід дозволяє побачити весь процес реабілітації з позиції інтересів хворого.

Психологічна наукова замальовка
У реабілітаційному центрі для дітей з онкологічними захворюваннями було обстежено 20 дітей (2007 р.). За результатами психологічної діагностики у дітей були виявлені психоемоційні проблеми.
1. Депресивний стан було встановлено у 16 ​​дітей з 20.
2. Високий рівень тривожності - у 9 дітей.
3. Невпевненість у собі - у 6 дітей.
4. Відсутність емоційної близькості в сім'ї - у 8 дітей.
5. Високий рівень агресії і аутоагресії - у 4 дітей.
6. Егоцентризм - у 4 дітей.
7. Труднощі в спілкуванні з однолітками з причини відчуття замкнутості і самотності - у 5 дітей.
8. Страх знову захворіти - у 5 дітей.