Платні послуги

 ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Біохімічні дослідження
Визначення альбуміну в сироватці крові
Визначення аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові
Визначення аспартатамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові
Визначення глюкози в сироватці та периферичній крові, спинномозковій рідині.
Визначення глікованого гемоглобіну
Визначення гамма-глутамілтрансферази (ГГТ) в сироватці крові.
Визначення загального  білка в сироватці крові.
Визначення креатиніну в сироватці крові.
Визначення лужної фосфатази (ЛФ) в сироватці крові.
Визначення лактатдегідрогенази (ЛДГ) сироватці крові.
Визначення сечовини в сироватці крові.
Визначення сечової кислоти в сироватці крові.
Визначення тригліцеридів в сироватці крові.
Визначення холестерину загального в сироватці крові.
Визначення холестерину високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові.
Визначення альфа-амілази в сироватці крові та сечі (діастаза).
Визначення альфа-амілази в сечі (діастаза).
Визначення кальцію (Ca) в сироватці крові, спинномозковій рідині.
Визначення магнію (Mg) в сироватці крові.
Визначення калію (K) в сироватці крові.
Визначення натрію (Na) в сироватці крові.
Визначення хлоридів (Cl) в сироватці крові.
Визначення заліза (Fe) в сироватці крові.
Визначення фосфору неорганічного (P) в сироватці крові.
Електрофорез білкових фракцій в сирова крові та сечі (+ загальний білок)
Визначення b-ліпопротеїдів низької щільності (b-ЛПНЩ)
Визначення тимолової проби.
Згортання крові (гемостаз)
Визначення протромбінового часу (ПЧ) в плазмі крові.
Визначення тромбінового часу (ТЧ) в плазмі крові.
Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) в плазмі крові.
Визначення фібриногену в плазмі крові.
Визначення розчинних  фібриномономерних комплексів (РФМК) в плазмі крові.
Визначення плазми  крові на Д-дімери  хемілюмінесцентнему автоматичному експрес аналізаторі TRF Plus
Дослідження агрегації тромбоцитів в плазмі крові.
Ревмо- та кардіомаркери
Визначення антистрептолізину-О (АСЛО) в сироватці крові.
Визначення ревматоїдного фактору (РФ) в сироватці крові.
Визначення С-реактивного білка (СРБ) в сироватці крові.
Визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) в сироватці крові
Визначення антитіл до цитрульованого віментину (ANTI-MCV IgG) в сироватці крові.
Оцінка стану щитоподібної залози
Визначення тиреотропного гормону (ТТГ) в сироватці крові.
Визначення вільного тироксину (Т4) в сироватці крові
Визначення вільного трийодтироніну (Т3) в сироватці крові
Визначення антитіл до тиреопероксидази (АТПО, anti-TPO) в сироватці крові
Оцінка стану репродуктивної системи
Визначення пролактину в сироватці крові
Визначення фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) в сироватці крові
Визначення лютеїнізуючого гормону (ЛГ) в сироватці крові
Визначення тестостерону вільного в сироватці крові
Онкомаркери
Визначення простат-специфічного антигену вільного (ПСА) в сироватці крові.
Аутоімунологія
Визначення антитіл до нативної ДНК (ADNA II)
Визначення антитіл до кардіоліпіну (АКА IgM, G)
Визначення антитіл до цитрульованого віментину (ANTI-MCV IgG)
Визначення вовчакового антикоагулянту (ВА)
Маркери інфекційних хвороб
Визначення HBsAg HBV (поверхневий антиген гепатиту В)
Визначення HBеAg HBV (серцевинний антиген гепатиту В)
Визначення Anti-HBeAg (антитіла до серцевинного антигену гепатиту В)
Визначення Anti-HBcorAg (антитіла до ядерного антигену гепатиту В)
Визначення Anti-HCV (антитіла до антигену гепатиту С)
Визначення Anti-HDV (антитіла до гепатиту D („дельта”))
Урогенітальна інфекція
Визначення антитіл до хламідій (Chlamydia trachomatis IgG )
Хелікобактеріоз 
Визначення антитіл до хелікобактера (Helicobacter pylori IgG).
Паразитози
Визначення сумарних антитіл до лямблій (Lamblia  itrstinalis IgM,G)
Визначення антитіл до ехінококу  (Echinococcus granulosus IgG)
Загально-клінічні дослідження
Загальний аналіз крові (ЗАК): 16 параметрів, аналізатор
Розгорнутий аналіз крові: ЗАК + підрахунок клітин в мазку
Мієлограма (підрахунок клітин в кістковому мозку)
Загальний аналіз сечі (ЗАС)
Копрограма (+ яйця гельмінтів)
Дослідження біоматеріалу на КСП (туберкульоз, мікроскопія)
Дослідження виділень зі статевих органів на мікрофлору (мікроскопія)
Цитологічне дослідження зішкрібу з шийки матки та цервіка-льного каналу (мікроскопія)
Цитологічне дослідження біорідини (аспірати, пунктати)
Цитологічні дослідження цифки матки та цервікального каналу ПАП-тест (традичійний)
Імунологічні дослідження
Лімфограма (субпопуляції лімфоцитів крові) + фагоцитарний показник (%) + ЗАК
Група крові/Резус-фактор
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус (Rh-а/т)
Бактеріологічні дослідження
Дослідження на стафілокок + антибіотикограма
Дослідження на стрептокок + антибіотикограма
Дослідження на ентерокок + антибіотикограма
Дослідження на гриби + антибіотикограма
Дослідження стерильних рідин (кров) + антибіотикограма
Дослідження сечі + антибіотикограма
Дослідження виділень з очей + антибіотикограма
Дослідження калу (дисбактеріоз) + антибіотикограма
Дослідження виділень із статевих органів + а/біотикограма
Дослідження виділень із дихальних шляхів + а/біотикограма
Дослідження виділень із рани + а/біотикограма
Дослідження з профілактичною ціллю на стафілокок + а/б
Дослідження з профілактичною ціллю на патогенну киш-кову флору + антибіотикограма
Кардіомаркери
Дослідження сироватки крові на натрій-уретричний пептид хемілюмінесцентнему автоматичному експрес аналізаторі TRF Plus
Дослідження сироватки крові на тропонін хемілюмінесцентнему автоматичному експрес аналізаторі TRF Plus
Дослідження сироватки крові на прокальцитонін хемілюмінесцентнему автоматичному експрес аналізаторі TRF Plus
Бактеріологічні дослідження для лікувальних закладів
Санітарна бактеріологія
Дослідження змиву навколишнього середовища на стафіло-кок, ентерокок УПФ та НФМО (з позитивним результатом)
Дослідження змиву навколишнього середовища на стафіло-кок, ентерокок УПФ та НФМО (з негативним результатом)
Дослідження деззасобу на мікробну контамінаці (з позитив-ним результатом)
Дослідження деззасобу на мікробну контамінаці (з негатив-ним результатом)
Дослідження матеріалу на стерильність (з позитивним резуль-татом)
Дослідження матеріалу на стерильність (з негативним резуль-татом)
Дослідження води (дослідження дистильованої води)
Дослідження лікарських форм на стерильність
Дослідження крові на стерильність (10 днів) з позитивним результатом
Дослідження крові на стерильність (10 днів) з негативним результатом
Дослідження крові на стерильність та гемокультуру (10 днів) з позитивним результатом
Дослідження крові на стерильність та гемокультуру (10 днів) з негативним результатом
Дослідження сечі на мікрофлору та чутливість до антибіотик-ків (з позитивним результатом)
Дослідження сечі на мікрофлору (з негативним результатом)
Дослідження виділення з рани, трахеальний вміст, дренажі, катетери, на мікрофлору та чутливість до антибіотиків (з по-зитивним результатом)
Дослідження виділення з рани, трахеальний вміст, дренажі, катетери, на мікрофлору (з негативним результатом)
Дослідження калу (дисбактеріоз) + антибіотикограма
Дослідження з профілактичною ціллю на стафілокок + а/б
Дослідження з профілактичною ціллю на патогенну кишкову флору + антибіотикограма
Дослідження на виявлення короновірусної інфекції
Дослідження сиротки крові на SARS-CoV-2 IgA
Дослідження сиротки крові на SARS-CoV-2 IgM
Дослідження сиротки крові на SARS-CoV-2 IgG
 
Амбулаторний прийом (вузькі спеціалісти поліклініки)
 
Проходження заочної частини навчання в інтернатурі (спеціалізації) для лікарів-інтернів ( в т.ч. ПДВ).
 
Кабінет сімейно-психологічної допомоги населенню
Первинний прийом сексопатолога із застосуванням процедур забору екстиматів
Повторний прийом з використанням лікувальних процедур
Процедура по забору еякуляти
Процедура забору секрету простати
Процедура взяття уретрального мазку
 
Кабінет контактної корекції зору
Первинний підбір контактних лінз
Повторний підбір контактних лінз
Консультативний прийом лікаря
 
Процедура по проведенню безконтактного масажу та мануальної корекції
 
Прийом лікаря мануальної та рефлексотерапії
 
Кабінет складної корекції зору
Консультативний прийом
Процедура по проведенню периметрії, тонометрії
Процедура підбору окулярів
 
Рентгенологічні дослідження
Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки
Рентгенографія  органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції
Рентгеноскопія органів грудної клітитки
Рентгенографія  органів грудної клітки (оглядова) в двох проекціях
Рентгеноскопія органів черевної порожнини
Рентгенологічні дослідження органів травлення:
Рентгенографія черевної порожнини (оглядова)
Рентгенографія шлунка за традиційною методикою
Рентгенографія стравоходу
Дуоденографія беззондова 
Дуоденографія зондова
Іригоскопія
Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:
Прицільна рентгенографія "турецького сідла"
Рентгенографія черепа в двох проекціях
Рентгенографія колоносових пазух
Рентгенографія орбіт
Рентгенографія висково-щелепного суглоба
Рентгенографія нижньої щелепи
Рентгенографія кісток носа
Рентгенографія зубів
Рентгенографія скроневої кістки
 Рентгенографія ключиці
 Рентгенографія китиці в одній проекції
 Рентгенографія китиці в двох проекціях
 Рентгенографія передпліччя в двох проекціях
 Рентгенографія плечової кістки в двох проекціях
 Рентгенографія плечового поясу
Рентгенографія ребер 
Рентгенографія грудини 
Рентгенографія грудного відділу хребта 
Рентгенографія крижово-куприкової зони
Функціональне дослідження шийного відділу хребта
Функціональне дослідження поперекового відділу хребта
Рентгенографія кісток таза
 Рентгенографія стоп  в двох проекціях
 Рентгенографія кісток гомілки  в двох проекціях
 Рентгенографія стегна  в двох проекціях
 Рентгенографія кульшових суглобів в одній проекції
 Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях
Рентгенографія м"яких тканин
Інші рентгенологічні дослідження
Рентгенографічне обстеження черездренажна холангіографія
Рентгенографічне обстеження фістулографія
Оглядова урографія нирок та сечовивідних шляхів
Гістеросальпінгографія
 
Рентгенівська комп"ютерна томографія
Рентгенівська комп"ютерна томографія головного мозку без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія легені без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія підшлункової залози без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія нирки без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія зачеревної порожнини без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія органів тазу без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія органів ока без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія внутрішнього вуха без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія шийного відділу хребта та щитовидної залози без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія грудного відділу хребта  без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія поперечного відділу хребта  без внутрішньовенного контрастування
Рентгенівська комп"ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія легені з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія підшлункової залози з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія нирки з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія зачеревної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія органів тазу з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія органів ока з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія внутрішнього вуха з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія шийного відділу хребта та щитовидної залози з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія грудного відділу хребта  з внутрішньовенним контрастуванням
Рентгенівська комп"ютерна томографія поперечного відділу хребта  з внутрішньовенним контрастуванням
 
Функціональні дослідження
Проведення  електрокардіографічного дослідження
Проведення ехокардіографічного дослідження з доплерівським аналізом
Ритмографія без навантажувальних проб
Проведення  електрокардіографічного дослідження (додаткове)
Проведення    реоенцефалографічного дослідження (4 відведення ,2 ділянки у спокої)
Проведення   електроенцефалографічного дослідження з візуальним аналізом
Проведення  спірометричного дослідження 
Проведення  пневмотахометричного дослідження 
М-ехо головного мозку
 
Ендоскопічні дослідження
Проведення простого  колоноскопічного обстеження
Проведення колоноскопічного обстеження з поліпектомією
Проведення колоноскопічного обстеження з мультифокальною біопсією.
Езофагогастродуоденоскопії
Бронхоскопії
Гістероскопіі
Цистоскопії
 
Користування палатою  покращеного перебування

 

Наказ про введення в дію розпорядження про платні послуги

Розпорядження про платні послуги

Договір про надання платних медичних послуг

 

РІШЕННЯ про затвердження платних послуг