АНАЛІЗ РОБОТИ З НАДАННЯ ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ТА СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ОБЛАСТІ ЗА 6 МІС 2019р.

Аналіз роботи ХОЛ за 6 міс 2019р. (загальна характеристика для інтернів)

Хмельницька обласна лікарня відноситься до закладів третинного рівня, надає вузькоспеціалізовану медичну допомогу. В складі ХОЛ 58 структурних підрозділів. Ліжковий фонд загалом нараховує 795 ліжок. Серед них відділення терапевтичного профілю - 8 відділень (265 ліжок), медичний центр клінічної імунології, хірургічного профілю – 12 (440 ліжок), відділення анестезіології та інтенсивної терапії, центр естракорпоральної детоксикації з 5 філіями, ПІТ відділення кардіохірургії, опікового відділення. Хмельницький обласний перинатальний центр (90 ліжок) – в його складі 8 відділень. Відділення без ліжок: ендоскопічне, операційне,    рентген-діагностичне відділення, фізіотерапевтичне відділення, приймальне відділення. Клініко-діагностична лабораторія, Експрес лабораторія. Клініко-діагностичні кабінети - 10. Обласна консультативна поліклініка. Суміжні структурні підрозділи.

 

Кадри:

      

           В лікарні     1453 співробітника.   З них 282 лікаря, 563 середніх медичних працівників, молодших медичних працівників 391, інших - 206 чоловік співробітників.  

           У нас працюють 3 доктора медичних наук, 22 кандидатів медичних наук. Почесне звання Заслужений лікар України мають 15 лікарів. Крім того надають консультативну допомогу пацієнтам лікарні працівники кафедри терапії, хірургії та гінекології Вінницького університету післядипломної освіти, які мають вчені ступені та почесні звання.

Фінансова діяльність:

          Згідно кошторису, затвердженого Департаментом охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації видатки на утримання лікарні по загальному фонду бюджету із внесеними змінами передбачені на 1-е півріччя 2019 року в сумі 116078.2 тис. грн.

       За вищевказаний період лікарню профінансовано на 100 %, що складає 116078,2 тис.грн. , а фінансування відповідного періоду 2018 року склало 110918,0 тис.грн, тобто на 4,7% більше і у грошовому виразі + 5160,2 тис. грн.)

Зарплата 57%, Медикаменти – 32%, далі харчування – 2,7%, енергоносії та інші.

Основні показники роботи лікарні.

        

Консультативна поліклініка:

             Обласна консультативна поліклініка розрахована на 250 відвідувань в зміну. Фактично середньорічна кількість відвідувань складає 465 за день. Всього зроблено більше 58000 відвідувань за 6 міс. 2019 р. Міські жителі складають 48.5%, сільськи 51.5 %. Жителі м. Хмельницького складають 36% від всіх відвідувань.

Робота стаціонару.

       Стаціонар обласної лікарні розгорнуто на 795 ліжок.         За звітний період в стаціонарних відділеннях обласної лікарні проліковано 14483 хворих. Середній термін перебування 8,52.   За 6 міс 2019 рік у відділеннях лікарні проліковано жителів інших областей та інших держав 240 пацієнтів. Жителі села складають 41%, безпосередньо м.Хмельницький – 27,4%. За 6 міс. померло 192 пацієнта, летальність 1,31,

Хірургічна робота:

За 6міс. 2019 року в хірургічні відділення лікарні поступило 8527 хворих (що становить 59 % від загальної кількості хворих, що поступили в лікарню, прооперовано 6217 пацієнтів. Виконано 7980 операцій, хірургічна активність складає 93,59%. Післяопераційна летальність 0,52. Середній термін перебування в стаціонарі хірургічного профілю 8,6. У ВАІТ – перебувало на лікуванні 489 пацієнтів, померло 122, летальність 24,94%. Середній термін перебування 3,52.

ХОПЦ:

За 6 міс. прийнято 690 пологів, з них 34,5% нормальні пологи (в закладі концентруються вагітні з важкою акушерською та екстрагенітальною патологією з області), 88% пологів – партнерські. 17,4% пологів – передчасні (120 випадків). Тенденція до зростання відсотку жінок, розроджених шляхом кесаревого розтину, як і в державі 30,5% (в 2018 році 29,9%, в 2017 році 26,5%). По вагових категоріях: народилось 11 дітей з масою тіла при народженні 500-999 грам (позитивом є зростання показника їх виживаності в перші 168 годин – 81,8%), з вагою 1000 - 1499 грам народилась 21 дитина (показник виживаності 100%), з вагою 1500 – 2499 грам народилось 90 дітей (12,6%), їх виживаність – 97,2%.

За звітний період в відділенні патології вагітних проліковано 485 вагітних (529 в 2018 році). В обласному центрі планування сім’ї прийнято за 6 міс. 2019 року 4331 пацієнтка, з них 468 – вагітні. За 6 міс 2019 року в гінекологічне відділення скеровано з ОЦПС 34 жінки на переривання вагітності в терміні вагітності від 12 до 22 тижнів.

Клініко-діагностична лабораторія

В першому півріччі 2019 року лабораторною службою було виконано 963846 досліджень. В стаціонарі: всього досліджень 776822, на 1 хворого 51,47, на 1 ліжко-день 6,39. Кількість обстежень хірургічного матеріалу на стерильність становить - 2164 (позитивних - 0%),   змивів - 5244 (18 позитивних, 1,4%, в 2018р. -1.8%), проб повітря –58. Відсоток виділеної патогеної та умовнопатогеної флори становить від норми 1,4 % по лікарні. Виділялись умовнопатогені культури – ацінетобактер, клепсієла, ентеробактер, ентерокок фекаліс, з патогенних культур виділявся стафілокок золотистий.

Робота ендоскопічного відділення:

Назва обстеження

За 6 місяців

Всього

3974

Амбулаторні

2728 (69%)

Стаціонарні

1246

ЕФГДС

3220

ФБС

719

ФКС

35

Міські жителі

2782   (70%)

Сільські жителі

1192   (30%)

Робота кабінету УЗД:

Прийнято всього 14413 хворих, з них амбулаторно – 6436 (44,6%), стаціонарно – 7977 пацієнтів (всього проліковано14483, кожному другому УЗД).

Робота відділення функціональної діагностики:

всього проведено 33896 обстежень, що відповідає 46997 функціональним одиницям (ЕКГ, ритмограма, РВГ, спірографія, ЕЕГ, ЕхоЕГ, РеоЕГ, Моніторування ЕКГ, ЕхоКГ).

Звіт роботи ренгенвідділення за 6 місяців 2019р

Всього

в тому числі

Органів грудної клітки

Органів травлення

Опорно - рухового апарату

Інші

Рентгенобстежень

18538

8257

1798

7638

845

Просвічувань

3597

1974

1623

0

0

Рентгенограм

31175

11311

2236

15357

2271

Спеціальних обстежень

1270

112

593

43

522

З них амбулаторним 3498 (19%) обстежень.

                                  

Звіт по роботі кабінету КТ

Назва зони обстеження

Кількість обстежень

 

1

Головний мозок

1882

 

2

Органи черевної порожнини

567

 

3

Хребет

1052

 

4

Легені

155

 

5

Гортань-глотка

0

 

6

Органи малого тазу

43

 

7

Кінцівки

45

 

Всього:

3744

 

Кількість зроблений знімків -263

Кількість ургентних викликів -222

     

Кількість обстежень з в/в підсиленням -84

     
             

РІШЕННЯ МЕДРАДИ «ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 6 міс 2019 року»  

 1. Заступнику головного лікаря по хірургічній роботі О.О. Підмурняку:
  1. 1.Контролювати виконання показників оперативної активності у відділені.

Термін: щомісячно.

 1. 2.Контролювати реєстрацію післяопераційних ускладнень. Аналізувати їх причини та своєчасно приймати міри для усунення виявлених недоліків.

Термін: постійно.

 1. 3.Контролювати епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання, продовжити створення бактеріологічного паспорту відділень та визначення фоновості захворювання на інфекції області хірургічного втручання.

Термін: постійно

 1. 4.Сумсіно із завідувачем статистичного відділу та зав.операційним блоком контролювати правильність внесення статистичних даних по хірургічній роботі.                       Термін:постійно
 2. 5.Контролювати неухильність дотримання наказу щодо доцільності антибіотикопрофілактики та антибіотикотерапії у відділеннях хірургічного профілю.
 3. 6.Сумісно з завідувачем відділення нефрологоії, урології та детоксикації подати пропозиції щодо штатного розпису, переліку обладнання, алгоритму реструктуризації відділень для створення уронефрологічного центру.
 4. 7.Подати кандидатури для проходження курсів спеціалізації трансплант-координаторів, лікарів-трансплантологів.
 5. Завідуючому проктологічного, хірургічного, урологічного відділеннь розширити покази до виконання радикальних оперативних втручань при місцеворозповсюдженій онкопатології. Розширити покази до резекцій печінки при метастатичному вражені, зав.урологічним відділенням підготувати бригаду хірургів для впровадження цистектомій та кишкових пластик артефіціального сечового міхура.
 6. Завідуючому проктологічного, хірургічного, урологічного відділеннь активізувати відбір хворих для виконання малоінвазивних ендоскопічних втручань, подати пропозиції щодо оновлення обладнання та інструментарію для розширення ендовідеохірургії.
 7. Завідуючому ВАІТ посилити роботу в плані збільшення кількості нейроаксиальних та провідникових анестезій, що відповідає сучасним вимогам анестезіології та має економічний ефект в плані економії державних коштів. Забезпечити регулярне застосування шкал важкості пацієнтів як контроль та порівняння ефективності лікування.
 8. Заступнику з економічних питань, начальнику відділу кадрів подати пропозиції щодо алгоритму створення уронефрологічного центру з підрозділом по трансплантації нирки та центру цереброваскулярної патології з ліжками інтенсивної терапії.

Структурні підрозділи Хмельницької обласної лікарні

 1. Загапьнолікарняний персонал та допоміжні
 2. Організаційно-методичний відділ
 3. Кабінет обліку та медичної статистики
 4. Лікарська єкстренна медична допомога
 5. Клініко-діагностична лабораторія
 6. Кабінет функціональної діагностикиІ
 7. Відділення анестезології та реанімації з ліжками інтенсивної терапії
 8. Експрес лабораторія
 9. Приймальне відділення
 10. Рентген-діагностичне відділення
 11. Кабінет комп"ютерної томографії
 12. Рентген-радіологічний кабінет
 13. Кабінет ультразвукової діагностики
 14. Фізіотерапевтичне відділення
 15. Центр екстракорпоральної детоксікаціії
  1. Філія діалізного відділення ХОЛ (Кам"янець-Подільський)
  2. Філія діалізного відділення ХОЛ (Шепетвська ЦРЛ)
  3. Філія діалізного відділення ХОЛ ( Старокостянтинів ЦРЛ)
  4. Філія діалізного відділення ХОЛ ( Славута ЦРЛ)
  5. Філія діалізного відділення ХОЛ ( Дунаєвецька ЦРЛ)
 16. Обласна консультативна поліклініка
 17. Стоматологічний кабінет
 18. Центральна стерелізаційна
 19. Ендоскопічне відділення
 20. Ендоурологічний кабінет
 21. Загально-лікарняний персонал обласного перинатального центру
 22. Центр планування сім"ї - жіноча консультація обласного перинатального центру
 23. Приймально-діагностичне відділення обласного перинатального центру
 24. Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології ( з ліжками невиношування вагітності на 30 ліжок) обласного перинатального центру
 25. Пологове відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами і операційними обласного перинатального центру
 26. Пологове відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами і операційними обласного перинатального центру
 27. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії жінок на 6 ліжок обласного перинатального центру
 28. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії жінок на 6 ліжок обласного перинатального центру
 29. Відділення постінтенсивного догляду за новонародженими на 10 ліжок (2-й етап виходжування) обласного перинатального центру
 30. Гастроентерологічне відділення
 31. Гематологічне відділення
 32. Відділення кардіоендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології
 33. Відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок (кардіоендоваскулярна хірургія)
 34. Неврологічне відділення
 35. Нейрохірургічне відділення
 36. Нефрологічне відділення
 37. Палата інтенсивної терапії опікового відділення
 38. Ортопедо-травматологічне відділення
 39. Операційне відділення
 40. Офтальмологічне відділення
 41. Медичний центр клінічної імунології
 42. Проктологічне відділення
 43. Пульмонологічне відділення
 44. Ревматологічне відділення
 45. Відділення судинної хірургії
 46. Відділення щелепно-лицьової хірургії
 47. Урологічне відділення
 48. Хірургічне відділення
 49. Ендокринологічне відділення
 50. Апарат управління і господарского обслуговуючого персоналу
 51. Бухгалтерія
 52. Харчоблок
 53. Кабінет сімейно-психологічної допомоги населенню
 54. Кабінет контактної корекції зору
 55. Кабінет психотерапії
 56. Кабінет складної і спеціальної корекції зору
 57. Водоозокеритолікування
 58. Клініко-діагностична лабораторія

АНАЛІЗ РОБОТИ З НАДАННЯ ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ТА СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ОБЛАСТІ ЗА 6 МІС 2019р.