Аналіз роботи з надання поліклінічної та стаціонарної допомоги населенню області за 2017 рік.

 

В обласній консультативній поліклініці , яка розрахована на 250 відвідувань в робочий день, в середньому за 2017 рік за 1 день прийнято 279 чоловік. Цифра середня, яка має значні коливання протягом року в залежності від сезону.

Всього зроблено за рік 94000 відвідувань. Первинні відвідування  складають  в 2017 році  96.5% від всіх, в 2016 році-93.8 %. Без направлення зроблено 24332 відвідувань, що складає 25 %, що менше, ніж минулого року як абсолютних цифрах так і в показнику ( було 28115 відвідувань).

За 2017 рік вибуло із стаціонару 28485 хворих, на 2,6% більше минулого року. Найбільше хворих проліковано з м. Хмельницького – 7679, Хмельницького району – 1816, Кам'янець-Подільського – 1603, Дунаєвецького – 1464, Волочиського – 1335.

Ургентно прийнято 10207 хворих, із них госпіталізовано – 5586 хворих. Швидкою допомогою доставлено – 3503, із них госпіталізовано – 1080 і 2423 надана допомога. Госпіталізовано планово – 23135, на 2,6% більше.

Госпіталізовано терміново – 3698, на 3,5% більше.

До 6 годин госпіталізовано 16,4% більше, в минулі роки до3-4% більше.

До 24 годин – 18,5% менше і пізніше 24 годин на 14,3% більше, в минулі роки менше на 12%.

Проліковано дітей – 568 – менше 11,7%. 

Із числа виписаних з одужанням – 4787, на 5,8% більше, з покращенням – 22750, без змін – 564, з погіршенням – 30 хворих.

Робота ліжка – 307,02 (97,7%).       Обіг ліжка – 36,95. Середнє перебування на ліжку – 8,46.

У відділенні функціональної діагностики проведено 63886 обстежень, що на 0,8% більше, ніж у минулому році. Ця кількість обстежень відповідає 92136 функціональним одиницям. ЕКГ залишається найпоширенішою методикою у відділенні і складає 42,9% (45,5% в минулому році). Всього виконано 44650 ЕКГ-досліджень, що на рівні минулого року. Кількість виконаних ЕЕГ та ЕхоЕГ зменшилась, РеоЕГ збільшилась на 21,6%.

Кількість виконаних ЕхоКГ на рівні минулого року.

В 2017 році у відділення впроваджено:

  • Діагностика порушень роботи ШВР з використанням новітніх рекомендацій. 
  • Вимірювання плоші регургітуючого отвору АК. 
  • Впровадження новітніх рекомендацій з діагностики перикардитів.

У відділенні УЗД всього обстежень пацієнтів – 40052, із них амбулаторних – 18432, стаціонарних – 21620. Жителів м. Хмельницького було обстежено амбулаторно – 1128 (6,1%), з них по приймальному покою в ургентні дні – 98. Пацієнтів області обстежено – 17304 (93,8%), кількість ургентних викликів – 410. В порівнянні з 2016 роком кількість проведених досліджень збільшилась на 10901, органів черевної порожнини на 1190, нирок на 1506, щитоподібної залози на 333, молочні залози на 20, ехокардіографій на 492, нейросонографій (ехо мозку) на 632, органів малого тазу на 2373, акушер-гінекологічних на 3727, кістково-суглобової системи на 12, ехоофтальмографій на 41, доплерографій периферичних судин на 194.

Кількість обстежених пацієнтів збільшилась на 8685, амбулаторних на 3673, стаціонарних на 5012. Кількість ургентних викликів збільшилась  на 203.

У відділенні ендоскопії проводяться обстеження шлунково-кишкового тракту, бронхо-легеневої системи, кишківника.  

Проведено обстежень:

Назва обстеження

2015

2016

2017

 Бронхоскопія

1556

1629

1462

 ФЕГДС

7227

7196

6717

 КФС

178

105

65

 Дуоденоскопія

72

76

15

 Всього

9033

9006

8259

 Амбулаторні

5734

5845

5178

 Стаціонарні

3299

3161

3081

Серед обстежених жителів області було оглянуто:

  • Амбулаторних – 5178 (63%). 
  • Стаціонарних – 3081 (37%). 
  • За ургентними показниками по приймальному покою в ургентні дні – 368. 
  • По медицині катастроф – 52 хворих.

У відділенні фізіотерапії проліковано 8972 хврих (2016 – 8894), проведено 160834 процедури (2016 – 159953), що складає 258647 процедурних одиниць (2016 – 257759). На 1 хворого пролікованого у відділенні приходиться 18 процедур (2016 – 18). На 1 стаціонарного хворого приходиться 6 процедур (2016 – 6,1).

В кабінеті лікувальної фізкультури проліковано 1590 хворих(2016 – 1487).

 

Аналіз роботи хірургічної служби Хмельницької обласної лікарні за 12 міс. 2017 року.

 

Хірургічна служба представлена 11 відділенями та додатково 3 відділення інтенсивної терапії ліжква яких не входять в загальну кільксіть ліжковго фонду лікарні ( відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення інтенсивної терапії кардіохірургії та відділення детоксикації).

Ліжковий фонд складає (без урахуванням ВАІТ та детоксикації) 440 ліжок, що складає 55,8% від загально лікарняного ліжкового фонду.

Хірургічна робота виконується в 22 операційних на 26 операційних столах.

За 12 міс 2017 р. з відділень хірургічного профілю вибуло 17206 пацієнтів, що склало 58% від загальної кількості пацієнтів по ХОЛ

В результаті аналізу цифрових показників роботи хірургічної служби отримані наступні дані.

Табл.1

Хірургічна робота стаціонару зa 2017 рік

Відділення

Вибуло хворих

Померло хворих
(неоперованих)

Оперовано хворих

Кількість операцій

Хірургічна активність

Померло оперованих

Післяопераційна
летальність

 Кардіохірургічне

1343

2

1204

1312

89,35

4

0,33

 Кардіореанімація

316

22

315

379

87,97

37

13,31

 Нейрохірургічне

1106

8

650

710

57,69

12

1,88

 Опікове

495

5

380

798

74,95

9

2,43

 Ортопедичне

1964

2

1114

1345

56,62

2

0,18

 Офтальмологічне

1973

0

1046

1266

53,02

0

0

 Проктологічне

1272

0

919

1221

72,17

1

0,11

 Судинної хірургії

1001

0

605

669

60,34

1

0,17

 Торакальної хірургії

544

4

282

358

51,1

4

1,44

 Урологічне

2150

2

1791

2105

83,21

2

0,11

 Хірургічне

2307

14

1700

2664

72,17

35

2,1

 Щелепно-лицьової хірургії

1078

0

840

901

77,83

1

0,12

 Всього

17206

59

12193

15358

89,26

108

0,89

 

Табл.2

Терміни перебування у відділеннях хірургічного профілю

Відділення

Середній ліжкодень

Середній ліжкодень до операції

Середній лікодень після операції

 Кардіохірургічне

8,3

1,93

7,72

 Кардіореанімація

3,83

2,21

10,2

 Нейрохірургічне

11,43

1,43

9,24

 Опікове

16,78

1,42

15,77

 Ортопедичне

13,92

5,22

8,67

 Офтальмологічне

4,84

0,99

3,31

 Проктологічне

10,18

1,79

8,1

 Судинної хірургії

11,74

2,19

8,88

 Торакальної хірургії

17,96

2,87

14,96

 Урологічне

7,55

1,9

5,18

 Хірургічне

9,8

1,28

8,18

 Щелепно-лицьової хірургії

8,11

0,92

6,91

 Всього 

8,99

1,87

7,17

 

Стосовно анестезіологічної підтримки отримані наступні дані:

Табл.3

Порiвняльня характеристика проведення загального знечулення по всiх вiддiленнях хiрургiчного профiля Хмельницької обласної лікарні 2012-2017 р.

Види знечулення

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Ендотрахеальнi

2861

2795

2472

2365

2386

2427

 Внутрішньовенних

3907

3591

3536

1887

2076

2144

 Внутрiшньом’язевих

43

21

32

27

25

15

 Перидуральних

318

261

109

256

67

14

 Ларингеальна маска

72

77

73

74

63

74

 Спинномозкових

2071

2305

2210

2317

2470

2396

 Інгаляційних

-

1966

1690

742

693

1095

 Провідникова

-

-

96

218

199

258

 Спінально – епідуральні (комбінована реґіонарна анестезія)

-

 

61

289

 

80

 

256

 

286

 Ендотрахеальні з перидуральною анестезією

-

 

11

 

169

 

137

 

103

 

58

 Всього

9272

9122

8986

7361

7645

7672

 

Ургентними анестезiологами в 2017 році проведено   528 загальних знечулень. Середня навантаженнiсть на ургентних анестезiологiв – наркозів на лікаря – 132 (в 2016 році – 187). Навантаженнiсть на ургентних анестезiологiв майже однакова. Навантаженнiсть на лiкаря-анестезiолога планової хірургії – 595,3 анестезій.

Навантаженiсть на одного лiкаря-анестезiолога в ХОЛ значно бiльша, нiж середня навантаженiсть по Україні, яка складає 280-320 загальних знечулень в рік.

Аналіз летальності до 24 год госпіталізації

Із 237 хворих, що померли в стаціонарі відділення анестезіології та інтенсивної терапії, кількість хворих, що поступали за ургентними показами з приймального відділення та поліклініки (первинна госпіталізація в ВАІТ) і померли  склала 72 (30,3 %) чол.

З них:   

  • до 24 годин померло 28 (30-2016) хворих  (43,47 %);
  • до трьох діб померло 28 (24-2016) хворих  (34,7 %); 
  • після трьох діб померло16 (15-2016) хворих  (21,7 %).

Розподіл хворих, які померли протягом перших 24 год госпіталізації за причинами смерті (домінуючі ускладнення):

Табл.8

Причина смерті у пацієнтів, що померли до 24 год. госпіталізації

Причина смерті

Кількість хворих

 Гостра церебральна недостатність – глибокі церебральні коми IV ст. внаслідок ГПМК, та  інші неврологічні стани, що супроводжувались порушенням гемодинаміки та розладами дихання при первинному враженні ЦНС

9 (8 – 2016)

 Поліорганна недостатність різного генезу

5 (5)

 Пневмонія, ХОЗЛ

2 (2)

 Політравма, ЧМТ та травми, несумісні з життям

6(12)

 ТЕЛА

4(2)

 ШКК

2(1)

 

Аналіз роботи Хмельницького обласного перинатального центру за 2017 рік.

За звітний рік відбулось 1775 пологів, народилось 1799 дітей (на 234 менше). 38% пологів – нормальні. 2,4 % - багатоплідні . За рік народилось 2 трійні (1 в 2016р.) Не було випадків материнської смертності.

Шляхом кесаревого розтину розроджено 26,5% жінок (28% в 2016р.), тенденція є позитивною.

Проте серед причин кесаревого розтину як і в 2016р. на 1 місці – рубець на матці (23% - 24% в 2016р.); 2 місце – сідничне передлежання (12% - 16,7%); 3 місце – дистрес плоду (11% - 11,4%).

Зросла кількість розроджень з застосуванням вакуум-екстракції плода (3,4% в 2017р., 1,4% в 2016р., 61 випадок проти 28).

Позитивом є те, що в 2017 році не було видалено жодної матки при масивних акушерських кровотечах.

Передчасні пологи становили 13,9% (12,5% в 2016р., 11,8% в 2015р.) за рахунок своєчасного скерування вагітних з загрозою передчасних пологів до 34 тижнів з лікувальних закладів області.

В ВІТН за звітний рік проліковано 197 дитини. 80,7% становили передчасно народжені діти, з них 12,2% (24 випадки) діти з вагою до 1 кг (виживаність в цій категорії 42,9%), з вагою при народженні 1000-1499 – 24,4% (48 випадків), виживаність 97,4%;  1500-1999 – 27,9% (55 дітей), виживаність 97%.

В ВАІТ  за 2017р. проліковано 527 хворих. З них 93 вагітних з акушерською та ЕГП, 470 – після кесаревого розтину. Регіональні знечулення під час кесаревого розтину становили 91%.

В гінекології регіональні методи знечулення – 32% (підвищилась кількість лапароскопічних операцій з ендотрахеальним наркозом).

Серед пролікованих в ВПВ зберігається структура попередніх років: з ЕГП переважають хвороби нирок, ендокринної системи (кількість  розроджених  з ЦД зросла з 37  випадків в 2016р. – 1,8% до 45  – 2,5% в 2017р.); хвороби системи кровообігу 163 – 9,2%, ВВР серця – 117 (6,6%) збільшилась кількість пневмоній у вагітних.

В профільних відділеннях ХОЛ проліковано 33 вагітних (в 2016р. – 62), що пояснюється активізацією роботи відділення ЕГП.

Всього в ОЦПС  прийнято близько 2 тисяч пацієнток.

В гінекологічному відділенні за рік проліковано 1657 хворих, хірургічна активність 81,29% (проти 79,14% в 2016р.), післяопераційних ускладнень не було. На 14 % збільшилась кількість екстирпацій лапаротомним доступом, на 10% - вагінальним шляхом. З тубоваріальними абсцесами за рік прооперовано 12 пацієнток з області, всі вони прооперовані в ургентній операційній в 7 корпусі, виведені з перинатального центру.

Зросла кількість лапароскопічних операцій.