Сестринство

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ

Н А К А З

«Про затвердження Ради медичних сестер»

Враховуючи винятково важливу роль медичних сестер у справі поліпшення якості медичної допомоги населенню, а також з метою підвищення кваліфікації культури їх праці

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення про Раду медичних сестер (додаток 1). 
2. Затвердити склад Ради медичних сестер (додаток 2). 
3. Сформувати робочі групи - сектори Ради сестер:

  • сектор навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації;
  • сектор дієтичного харчування;
  • сектор інфекційного контролю та санітарної гігієни;
  • сектор фармацевичний.

4. Призначити керівниками секторів:

  • навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації - Шкробіну Н.В.
  • дієтичного харчування – Курило Н.П.
  • інфекційного контролю та санітарної гігієни – Дацюк С.М.
  • фармацевтичного – Косік Ж.В.

5. Проводити засідання Ради медичних сестер один раз на місяць, згідно затвердженого плану.
6. Головою Ради медичних сестер обласної лікарні, згідно положення про Раду медичних сестер, призначити заступника головного лікаря медсестринства Тоцьку Н.В.
7. Загальне методичне керівництво роботою Ради медичних сестер покласти на заступника головного лікаря із сестринської справи Тоцьку Н.В.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника головного лікаря з медсестринства Тоцьку Н.В.

Головний лікар А.С.ФлаксембергДодаток №2
до наказуСектор навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації Учбово-виробничий сектор

1. Шкробіна Наталія Вікторівна – ст.м/с судинної хірургії.
2. Кіт Олена Володимирівна - ст.ф/лаборант КДЛ.
3. Атласюк Ірина Василівна – ст.м/с щелепно-лицьового відділення.
4. Скрипула Жанна Петрівна - ст.м/с приймального відділення.
5. Сметаніна Оксана Еміліївна - ст.м/с фізіотерапевтичного відділення.
6. Гальчун Ольга Іванівна - м/с анестезист.
7. Михайлова Анастасія Володимирівна– ст.м/с ЕГП ПЦ.
8. Ковальова Лілія Володимирівна - ст.м/с іт ново нар ПЦ.
9. Сокіл Юлія - Ст.м/с постінт.новон ПЦ.
10. Пирог Оксана - Ст.м/с приймальне ПЦ.
11. Шинкарчук Ю.М. - Ст.м/с Кардіо ПІТ.
12. Назарова Тетяна Фірсівна - Ст.м/с Рентген.
13. Стус Наталія Леонтіївна - Ст.м/с УЗД.
14. Ткачук Інна Вікторівна - Ст.м/с Функціональна діаг.
15. Рудковська Тетяна Олександрівна - Ст.м/с Хірург.відділ.

Сектор інфекційного контролю та санітарної гігієни

1. Дацюк Світлана Миколаївна - ст.м/с торакальної хірургії.
2. Череднікова Неля Степанівна - ст.м/с гінекологічного відділення.
3. Кобрін Ольга Павлівна –ст.м/с пульмовідділення.
4. Соколова Ірина Володимирівна –ст.м/с гастро відділення.
5. Зущак Галина Володимирівна –ст.м/с нефровідділення.
6. Бойко Ольга Петрівна – ст..операційна м/с ПЦ.
7. Бойчук-Венгер Тетяна –ст. акушерка пологового від ПЦ.
8. Осадчук Жанна Анатоліївна –ст.м/с анестезист.
9. Кошарська Олена Леонтіївна – ст. м/с ендоскопічного відділення.
10. Драч Ольга Миколаївна – ст.операційна м/с кардіооперац.
11. Ярославська Інна Василівна – ст.операційна м/с.
12. Бусановька Світлана Миколаївна – ст.м/с поліклінічного від.
13. Семесь Олена Михайлівна – ст..м/с урологічного відділення.
14. Тимчишина Аліна Володимирівна – ст.м/с цсв.

Сектор дієтичного харчування

1. Курило Наталія Петрівна – ст.м/с гематологічного відділення.
2. Сметана Майя Петрівна - ст.м/с відділення ортопедії.
3. Трасковецька Олена Михайлівна - ст.м/с нейрохірург. відділення.
4. Козій Тетяна Іванівна – ст.м/с ендокринологічного відділення.
5. Загоруйко Емілія Олександрівна - ст.м/с опікового відділення.
6. Заводна Ольга Миколаївна – ст.м/с відділення ендоваскулярної хірургії.
7. Савчишина Оксана Олексіївна – дієтсестра.

Фармацевтичний сектор

1. Косік Жанна Василівна – ст.м/с офтальмологічного відділення.
2. Гладун Наталія Миколаївна - ст.м/с відділення детоксикації.
3. Риндик Антоніна Василівна –ст. лаборант експреслабораторії.
4. Негодюк Світлана Сергіївна - ст.м/с проктологічного відділення.
5. Скарло Валентина Анатоліївна – ст.м/с цпс пц.
6. Наральник Лілія Володимирівна - ст.м/с реанімаційного відділення.
7. Ковальова Любов Тимофіївна - ст.м/с неврологічного відділення.


Додаток №1
до наказу

Положення
про Раду медичних сестер Хмельницької обласної лікарні

1. Загальні положення
1.1. Рада медичних сестер Хмельницької обласної лікарні організовується для вдосконалювання, координації та аналізу діяльності середнього медичного персоналу.
1.2. Рада у своїй роботі керується чинним законодавством України, нормативними правовими актами Міністерства охорони здоров'я й соціального розвитку України, територіальних органів керування охороною здоров'я, Уставом медичної організації й сьогоденним Положенням.
1.3. До складу Ради входять найбільш досвідчені, кваліфіковані середні медичні працівники, організатори сестринської справи, представники керівництва установи, освітніх і громадських організацій.
1.4. Рада обирається на загальних зборах колективу медичної організації в кількості не менш 5 чоловік. Кількість членів Ради медичних сестер визначається в залежності від числа медичних сестер, які працюють в обласній лікарні
1.5. Загальне методичне керівництво роботою Ради медичних сестер покладається на заступника головного лікаря з медсестринства.
1.6. Рішення й рекомендації Ради є основою для підготовки положень, наказів і інших нормативних і методичних документів по організації діяльності середнього медичного персоналу в медичній організації.

2. Завдання й функції
2.1. Основними завданнями Ради є:
- проведення заходів щодо вдосконалювання організації й наданню сучасних видів сестринської допомоги пацієнтам, залежно від профілю установи;
- підвищення якості роботи середнього медичного персоналу на основі впровадження стандартів медичної допомоги;
- сприяння в розвитку нових організаційних форм і технологій сестринської діяльності, у тому числі медичної документації;
- участь у керуванні сестриним персоналом і розміщенню кадрів з урахуванням вимог посади й потенціалу працівника, на основі сучасних технологій визначення компетенції фахівця;
- забезпечення заходів щодо вдосконалювання професійних знань, практичних умінь середнього медичного персоналу й здійснення контролю за їхньою діяльністю;
- створення програми оцінних критеріїв діяльності персоналу, з метою своєчасного здійснення планування підвищення кваліфікації, професійної перепідготовки, атестації й сертифікації фахівців;
- участь в атестації фахівців на присвоєння кваліфікаційних категорій і розробка методичних рекомендацій із процедури її проведення;
- забезпечення навчання організаторів сестринської справи з питань керування, економіки, фінансам, праву, менеджменту;
- участь у формування діючого резерву організаторів сестринської справи;
- проведення систематичної виховної роботи з підвищення престижу й значимості професії, профілактиці медичних помилок і етико-деонтологічних порушень;
- забезпечення соціальних гарантій для медичних сестер, підтримка оптимальних взаємин між роботодавцем і працівниками по забезпеченню справедливої системи оплати праці, соціального захисту працівників, створення сприятливих виробничих відносин і здорового клімату;
- участь у заходах щодо охорони праці й інших умов, що позитивно впливають на якість праці і якість життя середнього медперсоналу;
- забезпечення захисту прав середніх медичних працівників при виникненні трудових суперечок і у випадках професійної відповідальності, а також в області медичної етики;
- організація роботи з посилення суспільного контролю, розвитку самоврядування й взаємодії з асоціаціями середніх медичних працівників;
- одержання й обмін інформацією в області сестринської справи.
2.2. Відповідно до завдань Рада виконує наступні функції:
- проводить заходу щодо вдосконалювання організації й наданню сучасних видів сестринської допомоги пацієнтам, залежно від профілю установи;
- сприяє впровадженню стандартів медичної допомоги;
- сприяє розвитку нових організаційних форм і технологій сестринської діяльності, у тому числі медичної документації;
- бере участь у керуванні сестринським персоналом і розміщенню кадрів з урахуванням вимог посади й потенціалу працівника, на основі сучасних технологій визначення компетенції фахівця;
- здійснює виробничий контроль роботи сестринського персоналу з метою оцінки якості надаваної допомоги пацієнтам;
- забезпечує заходу щодо вдосконалювання професійних знань, практичних умінь середнього медичного персоналу й здійснює контроль за їхньою діяльністю;
- розробляє програми оцінних критеріїв діяльності персоналу й бере участь у складанні планів підвищення кваліфікації, атестації та сертифікації фахівців;
- бере участь в атестації фахівців на присвоєння кваліфікаційних категорій і розробляє методичні рекомендації із процедури її проведення;
- забезпечує навчання організаторів сестринської справи з питань керування, економіки, фінансам, праву, менеджменту;
- представляє пропозиції по формуванню діючого резерву організаторів сестринської справи;
- проводить виховну роботу з підвищення престижу й значимості професії, профілактиці медичних помилок і етико-деонтологічних порушень;
- розробляє заходу щодо матеріального стимулювання й інших видів заохочення середніх медичних працівників;
- бере участь у заходах щодо охорони праці;
- забезпечує захист прав середніх медичних працівників при виникненні трудових суперечок і у випадках професійної відповідальності, а також в області медичної етики;
- організує роботу з посилення суспільного контролю, розвитку самоврядування й взаємодії з асоціаціями середніх медичних працівників;
- здійснює збір і обмін інформації в області сестринської справи;
- готовить пропозиції по перспективних і поточних планах розвитку сестринської справи в установі;
- готовить пропозиції й кандидатури фахівців для подання до нагород, званням і іншим заохоченням;
- проводить роботу з реалізації принципів Етичного кодексу медичних сестер України;
- здійснює взаємодія з керівництвом установи, суспільними професійними асоціаціями з питань, що ставиться до компетенції Ради;
- сприяє в проведенні дослідницької роботи в повсякденній практиці сестринського персоналу;
- бере участь у розробці уніфікованої сестринської документації;
- сприяє забезпеченню технічного оснащення й комп'ютеризації робочих місць.

3. Права Ради
3.1.Рада має право:
- вносити кандидатури членів Ради до складу атестаційних, клініко-експертних, ревізійної комісій, у раду медичної організації;
- вносити пропозиції по реорганізації сестринських служб підрозділів медичної організації;
- вносити пропозиції по формуванню штатного розкладу й організації робочого часу;
- проводити рейди-перевірки за контролем за організацією праці, відпочинку й виконання посадових обов'язків середнього й молодшого медперсоналу, а також за дотриманням трудової дисципліни;
- проводити заходу, які вимагають використання майна й коштів за розпорядженням головного лікаря;
- запитувати необхідну інформацію з питань, що ставиться до компетенції Ради;
- створювати робочі групи по підготовці заходів, включених у план Ради;
- залучати фахівців для підготовки документів, що стосуються питань сестринської справи;
- поширювати інформаційні, методичні й інші матеріали, що входять до компетенції Ради;
- представляти керівництву медичної організації звіти про свою діяльність.

4. Структура й організація діяльності
4.1. Рада створюється і його склад затверджується наказом керівника медичної організації.
4.2. Керує й координує роботу голова.
4.3. Рада визначає основні напрямки своєї діяльності, розробляє план роботи на 1 рік, перспективні плани.
4.4. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і оформляються протоколом.
4.5. Технічну роботу з оформлення протоколів веде секретар Ради.
4.6. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданнях, шляхом відкритого голосування.
4.7. Рішення Ради, що ставляться до його компетенції, після узгодження з керівництвом, є обов'язковими до виконання для всіх працівників медичної організації.