Сестринство

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ

Н А К А З

«Про затвердження Ради медичних сестер»

Враховуючи винятково важливу роль медичних сестер у справі поліпшення якості медичної допомоги населенню, а також з метою підвищення кваліфікації культури їх праці

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення про Раду медичних сестер (додаток 1). 
2. Затвердити склад Ради медичних сестер (додаток 2). 
3. Сформувати робочі групи - сектори Ради сестер:

 • сектор навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації;
 • сектор дієтичного харчування;
 • сектор інфекційного контролю та санітарної гігієни;
 • сектор фармацевичний.

4. Призначити керівниками секторів:

 • навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації - Шкробіну Н.В.
 • дієтичного харчування – Курило Н.П.
 • інфекційного контролю та санітарної гігієни – Дацюк С.М.
 • фармацевтичного – Косік Ж.В.

5. Проводити засідання Ради медичних сестер один раз на місяць, згідно затвердженого плану.
6. Головою Ради медичних сестер обласної лікарні, згідно положення про Раду медичних сестер, призначити заступника головного лікаря медсестринства Тоцьку Н.В.
7. Загальне методичне керівництво роботою Ради медичних сестер покласти на заступника головного лікаря із сестринської справи Тоцьку Н.В.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника головного лікаря з медсестринства Тоцьку Н.В.

Головний лікар А.С.ФлаксембергДодаток №2
до наказуСектор навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації Учбово-виробничий сектор

1. Шкробіна Наталія Вікторівна – ст.м/с судинної хірургії.
2. Кіт Олена Володимирівна - ст.ф/лаборант КДЛ.
3. Атласюк Ірина Василівна – ст.м/с щелепно-лицьового відділення.
4. Скрипула Жанна Петрівна - ст.м/с приймального відділення.
5. Сметаніна Оксана Еміліївна - ст.м/с фізіотерапевтичного відділення.
6. Гальчун Ольга Іванівна - м/с анестезист.
7. Михайлова Анастасія Володимирівна– ст.м/с ЕГП ПЦ.
8. Ковальова Лілія Володимирівна - ст.м/с іт ново нар ПЦ.
9. Сокіл Юлія - Ст.м/с постінт.новон ПЦ.
10. Пирог Оксана - Ст.м/с приймальне ПЦ.
11. Шинкарчук Ю.М. - Ст.м/с Кардіо ПІТ.
12. Назарова Тетяна Фірсівна - Ст.м/с Рентген.
13. Стус Наталія Леонтіївна - Ст.м/с УЗД.
14. Ткачук Інна Вікторівна - Ст.м/с Функціональна діаг.
15. Рудковська Тетяна Олександрівна - Ст.м/с Хірург.відділ.

Сектор інфекційного контролю та санітарної гігієни

1. Дацюк Світлана Миколаївна - ст.м/с торакальної хірургії.
2. Череднікова Неля Степанівна - ст.м/с гінекологічного відділення.
3. Кобрін Ольга Павлівна –ст.м/с пульмовідділення.
4. Соколова Ірина Володимирівна –ст.м/с гастро відділення.
5. Зущак Галина Володимирівна –ст.м/с нефровідділення.
6. Бойко Ольга Петрівна – ст..операційна м/с ПЦ.
7. Бойчук-Венгер Тетяна –ст. акушерка пологового від ПЦ.
8. Осадчук Жанна Анатоліївна –ст.м/с анестезист.
9. Кошарська Олена Леонтіївна – ст. м/с ендоскопічного відділення.
10. Драч Ольга Миколаївна – ст.операційна м/с кардіооперац.
11. Ярославська Інна Василівна – ст.операційна м/с.
12. Бусановька Світлана Миколаївна – ст.м/с поліклінічного від.
13. Семесь Олена Михайлівна – ст..м/с урологічного відділення.
14. Тимчишина Аліна Володимирівна – ст.м/с цсв.

Сектор дієтичного харчування

1. Курило Наталія Петрівна – ст.м/с гематологічного відділення.
2. Сметана Майя Петрівна - ст.м/с відділення ортопедії.
3. Трасковецька Олена Михайлівна - ст.м/с нейрохірург. відділення.
4. Козій Тетяна Іванівна – ст.м/с ендокринологічного відділення.
5. Загоруйко Емілія Олександрівна - ст.м/с опікового відділення.
6. Заводна Ольга Миколаївна – ст.м/с відділення ендоваскулярної хірургії.
7. Савчишина Оксана Олексіївна – дієтсестра.

Фармацевтичний сектор

1. Косік Жанна Василівна – ст.м/с офтальмологічного відділення.
2. Гладун Наталія Миколаївна - ст.м/с відділення детоксикації.
3. Риндик Антоніна Василівна –ст. лаборант експреслабораторії.
4. Негодюк Світлана Сергіївна - ст.м/с проктологічного відділення.
5. Скарло Валентина Анатоліївна – ст.м/с цпс пц.
6. Наральник Лілія Володимирівна - ст.м/с реанімаційного відділення.
7. Ковальова Любов Тимофіївна - ст.м/с неврологічного відділення.


Додаток №1
до наказу

Положення
про Раду медичних сестер Хмельницької обласної лікарні

1. Загальні положення
1.1. Рада медичних сестер Хмельницької обласної лікарні організовується для вдосконалювання, координації та аналізу діяльності середнього медичного персоналу.
1.2. Рада у своїй роботі керується чинним законодавством України, нормативними правовими актами Міністерства охорони здоров'я й соціального розвитку України, територіальних органів керування охороною здоров'я, Уставом медичної організації й сьогоденним Положенням.
1.3. До складу Ради входять найбільш досвідчені, кваліфіковані середні медичні працівники, організатори сестринської справи, представники керівництва установи, освітніх і громадських організацій.
1.4. Рада обирається на загальних зборах колективу медичної організації в кількості не менш 5 чоловік. Кількість членів Ради медичних сестер визначається в залежності від числа медичних сестер, які працюють в обласній лікарні
1.5. Загальне методичне керівництво роботою Ради медичних сестер покладається на заступника головного лікаря з медсестринства.
1.6. Рішення й рекомендації Ради є основою для підготовки положень, наказів і інших нормативних і методичних документів по організації діяльності середнього медичного персоналу в медичній організації.

2. Завдання й функції
2.1. Основними завданнями Ради є:
- проведення заходів щодо вдосконалювання організації й наданню сучасних видів сестринської допомоги пацієнтам, залежно від профілю установи;
- підвищення якості роботи середнього медичного персоналу на основі впровадження стандартів медичної допомоги;
- сприяння в розвитку нових організаційних форм і технологій сестринської діяльності, у тому числі медичної документації;
- участь у керуванні сестриним персоналом і розміщенню кадрів з урахуванням вимог посади й потенціалу працівника, на основі сучасних технологій визначення компетенції фахівця;
- забезпечення заходів щодо вдосконалювання професійних знань, практичних умінь середнього медичного персоналу й здійснення контролю за їхньою діяльністю;
- створення програми оцінних критеріїв діяльності персоналу, з метою своєчасного здійснення планування підвищення кваліфікації, професійної перепідготовки, атестації й сертифікації фахівців;
- участь в атестації фахівців на присвоєння кваліфікаційних категорій і розробка методичних рекомендацій із процедури її проведення;
- забезпечення навчання організаторів сестринської справи з питань керування, економіки, фінансам, праву, менеджменту;
- участь у формування діючого резерву організаторів сестринської справи;
- проведення систематичної виховної роботи з підвищення престижу й значимості професії, профілактиці медичних помилок і етико-деонтологічних порушень;
- забезпечення соціальних гарантій для медичних сестер, підтримка оптимальних взаємин між роботодавцем і працівниками по забезпеченню справедливої системи оплати праці, соціального захисту працівників, створення сприятливих виробничих відносин і здорового клімату;
- участь у заходах щодо охорони праці й інших умов, що позитивно впливають на якість праці і якість життя середнього медперсоналу;
- забезпечення захисту прав середніх медичних працівників при виникненні трудових суперечок і у випадках професійної відповідальності, а також в області медичної етики;
- організація роботи з посилення суспільного контролю, розвитку самоврядування й взаємодії з асоціаціями середніх медичних працівників;
- одержання й обмін інформацією в області сестринської справи.
2.2. Відповідно до завдань Рада виконує наступні функції:
- проводить заходу щодо вдосконалювання організації й наданню сучасних видів сестринської допомоги пацієнтам, залежно від профілю установи;
- сприяє впровадженню стандартів медичної допомоги;
- сприяє розвитку нових організаційних форм і технологій сестринської діяльності, у тому числі медичної документації;
- бере участь у керуванні сестринським персоналом і розміщенню кадрів з урахуванням вимог посади й потенціалу працівника, на основі сучасних технологій визначення компетенції фахівця;
- здійснює виробничий контроль роботи сестринського персоналу з метою оцінки якості надаваної допомоги пацієнтам;
- забезпечує заходу щодо вдосконалювання професійних знань, практичних умінь середнього медичного персоналу й здійснює контроль за їхньою діяльністю;
- розробляє програми оцінних критеріїв діяльності персоналу й бере участь у складанні планів підвищення кваліфікації, атестації та сертифікації фахівців;
- бере участь в атестації фахівців на присвоєння кваліфікаційних категорій і розробляє методичні рекомендації із процедури її проведення;
- забезпечує навчання організаторів сестринської справи з питань керування, економіки, фінансам, праву, менеджменту;
- представляє пропозиції по формуванню діючого резерву організаторів сестринської справи;
- проводить виховну роботу з підвищення престижу й значимості професії, профілактиці медичних помилок і етико-деонтологічних порушень;
- розробляє заходу щодо матеріального стимулювання й інших видів заохочення середніх медичних працівників;
- бере участь у заходах щодо охорони праці;
- забезпечує захист прав середніх медичних працівників при виникненні трудових суперечок і у випадках професійної відповідальності, а також в області медичної етики;
- організує роботу з посилення суспільного контролю, розвитку самоврядування й взаємодії з асоціаціями середніх медичних працівників;
- здійснює збір і обмін інформації в області сестринської справи;
- готовить пропозиції по перспективних і поточних планах розвитку сестринської справи в установі;
- готовить пропозиції й кандидатури фахівців для подання до нагород, званням і іншим заохоченням;
- проводить роботу з реалізації принципів Етичного кодексу медичних сестер України;
- здійснює взаємодія з керівництвом установи, суспільними професійними асоціаціями з питань, що ставиться до компетенції Ради;
- сприяє в проведенні дослідницької роботи в повсякденній практиці сестринського персоналу;
- бере участь у розробці уніфікованої сестринської документації;
- сприяє забезпеченню технічного оснащення й комп'ютеризації робочих місць.

3. Права Ради
3.1.Рада має право:
- вносити кандидатури членів Ради до складу атестаційних, клініко-експертних, ревізійної комісій, у раду медичної організації;
- вносити пропозиції по реорганізації сестринських служб підрозділів медичної організації;
- вносити пропозиції по формуванню штатного розкладу й організації робочого часу;
- проводити рейди-перевірки за контролем за організацією праці, відпочинку й виконання посадових обов'язків середнього й молодшого медперсоналу, а також за дотриманням трудової дисципліни;
- проводити заходу, які вимагають використання майна й коштів за розпорядженням головного лікаря;
- запитувати необхідну інформацію з питань, що ставиться до компетенції Ради;
- створювати робочі групи по підготовці заходів, включених у план Ради;
- залучати фахівців для підготовки документів, що стосуються питань сестринської справи;
- поширювати інформаційні, методичні й інші матеріали, що входять до компетенції Ради;
- представляти керівництву медичної організації звіти про свою діяльність.

4. Структура й організація діяльності
4.1. Рада створюється і його склад затверджується наказом керівника медичної організації.
4.2. Керує й координує роботу голова.
4.3. Рада визначає основні напрямки своєї діяльності, розробляє план роботи на 1 рік, перспективні плани.
4.4. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і оформляються протоколом.
4.5. Технічну роботу з оформлення протоколів веде секретар Ради.
4.6. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданнях, шляхом відкритого голосування.
4.7. Рішення Ради, що ставляться до його компетенції, після узгодження з керівництвом, є обов'язковими до виконання для всіх працівників медичної організації.

 

 

 

КНП «ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ»

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

« 05 »  квітня 2021 року                    м. Хмельницький                                                        №  143 а

Про удосконалення      роботи Ради медичних сестер

Для контролю за якістю сестринського (медичного) догляду, а також для навчання та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення про Раду медичних сестер (додаток 1). 
2. Затвердити склад Ради медичних сестер (додаток 2). 
3. Сформувати робочі групи - сектори Ради сестер:

 • сектор навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації;
 • сектор дієтичного харчування;
 • сектор інфекційного контролю та санітарної гігієни;
 • сектор фармацевичний.

4. Призначити керівниками секторів:

 • навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації - Шкробіну Н.В.
 • дієтичного харчування – Атласюк І.В.
 • інфекційного контролю та санітарної гігієни – Дацюк С.М.
 • фармацевтичного – Косік Ж.В.
 • Сектор контролю та оцінювання якості надання допомоги та роботи молодших медичних спеціалістів - Івасюк С.А.

5.Проводити засідання Ради медичних сестер один раз на квартал, згідно затвердженого плану.(також по необхідності).

6.Раді медичних сестер дотримуватися плану роботи Ради медичних сестер на 2021 рік.

7.Головою Ради медичних сестер обласної лікарні, згідно положення про Раду медичних сестер, призначити заступника директора з медсестринства Вахоніну Л.А..

8.Загальне методичне керівництво роботою Ради медичних сестер покласти на заступника директора з медсестринства Вахоніну Л.А..

9.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з медсестринства Вахоніну Л.А..

Додаток 1 до наказу

№143 а від   05.04.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду медичних сестер

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Раду медичних сестер організовують для удосконалення організації праці, підвищення рівня роботи і кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу, поліпшення культури та якості лікувально-профілактичної допомоги населенню (сестринський (медичний) догляд).

1.2. Рада медичних сестер є дорадчим громадським органом при адміністрації закладу, до складу якого входять кваліфіковані та активні медичні сестри, старші медичні сестри та їх резерв.

1.3. Склад Ради медичних сестер затверджують на загальних зборах молодших спеціалістів з медичною освітою з оформленням протоколу.

 

2. ЗАВДАННЯ

Рада медичних сестер ставить головною метою підвищення теоретичних і практичних знань, контроль за дотриманням працівниками принципів етики та деонтології, конфіденційності інформації про пацієнта для чого має:

2.1. Організовувати науково-практичні конференції для молодших спеціалістів з медичною освітою, молодших медичних сестер, технічних службовців (сестер-господинь), що поліпшуватиме їх знання та навички.

2.2. Організовувати заняття із сестринського (медичного) догляду.

2.3. Формувати сектори і комісії для перевірки роботи молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу.

2.4. Організовувати проведення пояснювальної та підготовчої роботи до ліцензування, акредитування закладу (враховуючи план впровадження і підготовки до сертифікації системи управління якістю).

2.5. Вживати заходів для опанування медпрацівниками передових форм і методів роботи на базі власного закладу та шляхом обміну досвідом з іншими закладами охорони здоров’я міста, області.

2.6. Проводити виховну роботу серед молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу щодо сумлінного ставлення до праці, поваги до життя та особистості пацієнта, дотримання правил етики та деонтології, перевіряти дотримання етики праці та організації робочого процесу.

2.7. Перевіряти проведення молодшими спеціалістами з медичною освітою санітарно-освітньої роботи.

2.8. Допомагати проведенню заходів з поліпшення якості догляду за хворими на певні захворювання, що потребують особливої уваги, насамперед за паліативними хворими.

2.9. Брати участь у розробленні та проведенні конкретних заходів зі зниження та запобігання внутрішньолікарняним інфекціям.

2.10. Організовувати проведення заходів для освоєння нових методів, технологій сестринського (медичного) догляду, впровадження локальних протоколів медсестринського догляду за пацієнтом.

2.11. Працювати над удосконаленням якості і культури організації виробничої роботи молодших спеціалістів з медичною освітою на робочому місці, над ідейним і загальнокультурним їх рівнем.

2.12. Проводити педагогічну роботу з організації наставництва як нової форми вдосконалення сестринських навичок.

2.13. Інформувати молодших спеціалістів з медичною освітою про нові методики та технології у сестринській спеціальності.

2.14. Організовувати заходи з впровадження у закладі проекту «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» за співучасті голови Асоціації медичних сестер області та Служби організації інфекційного контролю.

2.15. Організовувати конкурс для визначення найкращої медичної сестри закладу (щороку).

2.16. Брати активну участь у роботі Асоціації молодших спеціалістів з медичною освітою області (бути членами Асоціації закладу).

 

3. СТРУКТУРА

3.1. Серед членів Ради медичних сестер обирають голову, секретаря та голів секторів Ради медичних сестер.

3.2. На першому організаційному засіданні загальний керівник Ради медичних сестер розподіляє роботу голови Ради медичних сестер між членами та головами секторів.

3.3. Кількість членів Ради медичних сестер визначають залежно від кількості медичних сестер, які працюють у лікувальному закладі

 

4. ФУНКЦІЇ

4.1. Рада медичних сестер виконує організаційну, навчальну та інформаційну функції, а також функцію контролю.

4.2. Рада медичних сестер організовує загальнолікарняні конференції для молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу, сприяє підвищенню знань та оволодінню навичками у медсестринській роботі.

4.3. Організовує семінари і лекції для молодших спеціалістів з медичною освітою за окремими актуальними розділами виробничої роботи:

 • з лікувально-охоронного режиму;
 • з організації роботи старших медичних сестер та їх резерву;
 • з обліку, зберігання і використання лікарських засобів;
 • із санітарно-просвітньої роботи;
 • з дієтичного, лікувального харчування пацієнтів;
 • з виконання локальних протоколів з догляду за пацієнтом;
 • з дотримання режимних та інших наказів тощо.

4.4. Перевіряє роботу молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу, дотримання трудової дисципліни на робочому місці згідно з графіками обходів.

4.5. Організовує заходи з підвищення якості догляду за хворими з різними захворюваннями, у тому числі — паліативними хворими.

4.6. Організовує заходи для ознайомлення з передовим досвідом роботи молодших спеціалістів з медичною освітою на базі власного закладу та шляхом обміну досвідом з іншими закладами охорони здоров’я області.

4.7. Проводить читацькі огляди медичних журналів, що стосуються роботи медсестринства.

4.8. Перевіряє знання та виконання вимог локальних протоколів з догляду за пацієнтом, стандартів, алгоритмів, правил та інструкцій сестринського (медичного) догляду, критеріїв оцінювання якості роботи.

4.9. Надає допомогу в організації роботи медичного персоналу закладу, у розробленні і проведенні заходів зі зниження і профілактики внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях, центрах.

4.10. Бере участь у підготовці та організації заходів та свят у закладі.

4.11. Бере участь в організації санітарно-просвітньої роботи серед пацієнтів.

4.12. Організовує та проводить конкурси санітарних бюлетенів, на кращу медичну сестру, святкових тематичних заходів (посвята у молоді спеціалісти, День медичної сестри, День медпрацівника, вшанування ветеранів війни, праці) та інші заходи.

4.13. Проводить огляди-конкурси з організації роботи молодших спеціалістів з медичною освітою, організації роботи молодшого медичного персоналу, організовує зустрічі молодого покоління з ветеранами, наставниками.

4.14. Організовує молодших спеціалістів з медичною освітою закладу для участі в загально-оздоровчих заходах, які проводить управління охороною здоров’я, облдержадміністрація (озеленення тощо).

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ

5.1. Рада медичних сестер працює згідно з річним планом, затвердженим директором лікарні.

5.2. Рада медичних сестер проводить засідання не менше одного разу на квартал, а за необхідності збирає екстрені (позапланові) розширені засідання Ради медичних сестер, запрошує завідувачів відділень, центрів, заступників директора. Секретар Ради медичних сестер оформляє протокол засідання Ради медичних сестер.

5.3. Рада медичних сестер звітує про свою роботу на оперативній нараді один раз на рік (січень).

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

6.1. Рада медичних сестер працює у тісному контакті з адміністрацією закладу, профспілковою організацією закладу, молодшими спеціалістами з медичною освітою усіх відділень, центрів.

6.2. З метою реалізації основних напрямів діяльності Рада медичних сестер закладу взаємодіє з радами лікувально-профілактичних закладів міста та області, суспільними організаціями, з редакціями газет і журналів.

 

7. ПРАВА

7.1. Одержувати інформацію в адміністрації закладу, необхідну для виконання функцій і завдань Ради медичних сестер.

7.2. Брати участь у нарадах, що стосуються Ради медичних сестер.

7.3. Вносити пропозиції адміністрації з питань поліпшення діяльності роботи молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу.

7.4. Розробляти та вносити пропозиції щодо вдосконалення організації праці, культури та відпочинку молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу.

7.5. Вносити на розгляд керівника закладу пропозиції Ради медичних сестер, виконання яких передбачає витрачання коштів тощо.

7.6. Проводити позапланові перевірки робочого процесу молодших спеціалістів з медичною освітою, перевіряти відділення, центри у вихідні та святкові дні з оформленням відповідних актів перевірки.

7.7. Розглядати на засіданнях Ради медичних сестер випадки порушень трудової дисципліни, естетичних, етичних, деонтологічних та культурних норм поведінки молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу із вжиттям відповідних заходів.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Медичні працівники можуть бути виключені зі складу Ради медичних сестер за невиконання вимог цього Положення.

8.2. Члени Ради несуть відповідальність за організацію заходів.

8.3. Члени Ради несуть відповідальність за виконання планів роботи Ради.

8.4. Члени Ради несуть відповідальність за проведення заходів з підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу.

8.5. Члени Ради несуть відповідальність за доручену роботу згідно з завданнями відповідного сектору.

 

Додаток 2 до наказу

№ 143 а від   05.04.2021 року

Сектор навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації,

1.Шкробіна Наталія Вікторівна- ст.м/с судинної хірургії

2.Борейко Ганна Іванівна –ст.м\с проктологічного відділення

3.Пиндик Ольга Ярославівна – ст..м\с від.ЕГПВ

4.Когут Марія Петрівна - ст..м\с фізіотерапевтичного від.

5.Тимчишена Аліна Ігорівна – ст..м\с офтальмологічного від.

 

Сектор інфекційного контролю та санітарної гігієни

Дацюк Світлана Миколаївна - ст.м/с торакальної хірургії

Бойко Ольга Петровна – ст..м\с опер.відділення ПЦ

Кобрін Ольга Павлівна -ст.м/с пульмовідділення

Соколова Ірина Володимирівна -ст.м/с гастро відділення

Яворська Інна Володимирівна - ст..м\с опер.відділення

 

Сектор дієтичного харчування

1.Атласюк Ірина Василівна - ст.м/с щелепно-лицьового відділення

2.Сметана Майя Петрівна - ст.м/с відділення ортопедії

3.Трасковецька Олена Михайлівна - ст.м/с нейрохірург, відділення

4.Савчишина Оксана Олексіївна – дієтсестра

5.Череднікова Неля Степанівна – ст..м\с гінекологічного відділення

6.Осташ МарінаЛеонідовна – ст..м\с ревматологічного від.

 

Фармацевтичний сектор

1.Косік Жанна Василівна- ст.м/с ЦСВ

2.Осадчук Жанна Анатоліївна-ст.м/с анестезист

3..Гальчун Ольга Іванівна – ст.анестезиста

4..Курило Наталья Петріівна – ст..м\с гематологічного від.

5.Зущак Галина Володимирівна – ст..м\с нефрологічного від.

 

Сектор контролю та оцінювання якості надання допомоги та роботи молодших медичних спеціалістів

1. Івасюк Світлана Андріївна – медсестра координатор

2.Бусановька Світлана Миколаївна — ст.м/с поліклінічного від.

3.Рудковська Тетяна Олександрівна - Ст.м/с Хірург.відділ

4.Люба Ольга Іванівна- ст..м\с неврологічного від.

5.Сокіл Юлія Леонідівна – ст..м\с від.ВПДВН

 

Наказ (завантажити)