Аналіз роботи стаціонару Хмельницької обласної лікарні за 2020 рік у порівняні з 2019 роком.

Аналіз роботи стаціонару Хмельницької обласної лікарні за 2020 рік у порівняні з 2019 роком.

Робота стаціонару.

     У 2019 році стаціонар обласної лікарні розгорнуто на 755 ліжок на кінець звітного періоду . Ліжковий фонд в 2020 році становив 730 ліжок за рахунок скорочення ліжкового фонду .

За звітний період 2020 року в стаціонарних відділеннях обласної лікарні проліковано 21824 хворих, що на -28.4 % менше, ніж в 2019 році ( 30512 хворих).

Всіма пацієнтами проведено 172444 ліжко днів , що менше, ніж в 2019 році на -42%.

Середній термін лікування   за 2020 рік – 7,76 зменшився в порівняня з 2019 роком – 8,23. 

За 2020 рік в лікарні померло 354 хворих що становить на 30 хворих менше ніж у 2019 році.

Детальніша інформація наведена у таблиці робота ліжка за 2019-2020 року

Профіль ліжок

Проліковано пацієнтів

виписано

хворих

2019

виписано

хворих

2020

Відсоток

Усього

30512

21824

-28%

Ревматологія

1102

718

-35%

Алергологічгі

665

383

-42%

Пульмонологія

1223

745

-39%

Ендокринологія

1406

859

-39%

Гастроентерологія

790

427

-46%

Гематологія

1921

1449

-25%

Нефрологія

962

479

-50%

Імунологічні.

63

8

-87%

Хірургія

2273

1828

-20%

Нейрохірургія

858

664

-23%

Нейрохіргія дитячі

89

58

-35%

Судинна хірург.

920

596

-35%

Торакальна-хірургія.

571

459

-20%

Опікові

357

250

-30%

Опікові для дітей

151

117

-23%

Травматолігія

1938

1340

-31%

Щелепнолицева

809

694

-14%

Щелепнолицева дитячі

149

104

-30%

Урологія

2489

2169

-13%

Проктологічні

1122

978

-13%

Пологові

1376

1540

+12%

Патологія вагітних

432

435

+1%

Гінекологія

1581

1017

-36%

Неврологія

3456

2563

-26%

Офтальмологія

2110

1440

-32%

Педіатричні

195

194

-1%

Реанімаційні дорослих

456

292

-36%

Реанімаційні дитячі

20

18

-10%

Хірургічна робота:

Хірургічна служба у 2020 році представлена 13 відділенями : з них 11 хірургічні відділення та 2 відділення інтенсивної терапії ( відділення анестезіології та інтенсивної терапії та відділення детоксикації),

За 2020 рік в хірургічні відділення лікарні поступило 11684 хворих (що становить 53 % від загальної кількості хворих, що поступили в лікарню), що на 4984 менше ніж за 2019 рік на 30%.

За 2020 рік в хірургічних відділеннях лікарні прооперовано 8945 пацієнтів. Виконано 11628 операцій, що на 25% менше ніж в 2019 році.

Середній термін перебування в хірургічних відділеннях лікарні складає 8,44 дня . В порівнянні з минулими роками середній термін перебування в хірургічних відділенях лікарні залишається на рівні. Після операцій померло 47 пацієнтів.

За 2020 рік померло 24 неоперованих хворих.

За 2020 рік у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії лікувалось 520 хворих, виписано 292 пацієнта, померло 277 пацієнтів.

Детальніша інформація наведена у таблиці хірургічна робота 2019-2020 рік у порівняні.

Відділення

Оперовано хворих 2019

Оперовано хворих 2020

%

Кількість операцій 2019

Кількість операцій 2020

%

Гінекологічне

1277

828

-35%

1504

960

-36%

Нейрохірургічне

589

512

-13%

643

565

-12%

Опікове

420

325

-23%

899

759

-16%

Ортопедичне

1056

933

-12%

1249

1129

-10%

Офтальмологічне

1298

951

-27%

1452

1119

-23%

Проктологічне

867

830

-4%

1301

1286

-1%

Судинної хірургії

585

323

-45%

664

381

-43%

Торакальної хірургії

434

363

-16%

549

466

-15%

Урологічне

2079

1940

-7%

2437

2224

-9%

Хірургічне

1614

1290

-20%

2634

2017

-23%

Щелепно-лицьової хірургії

727

650

-11%

788

722

-8%

Всього

12129

8945

-26%

15503

11628

-25%

Робота параклінічних служб

В загальному кількість лабораторних обстежень за 2020 рік 1467973 зменшилась на 26% порівняно з 2019 роком ,

Більш детальна інформація наведена у табличці нижче .

Лабораторія порівняння показників роботи 2019 - 2020 роки.

2019 рік

2020 рік

Різниця у відсотках

Кількість проведених аналізів, усього

1981526

1467973

-26%

загально-клінічних(без гема-

тологіч-них)

310593

212574

-32%

гематоло-гічних

929551

680514

-27%

цитоло-гічних

7750

5734

-26%

біохіміч-них

612315

450922

-26%

мікробіо-логічних

63760

53141

-17%

Імуноло-гічних

57557

65088

+13%

В загальному кількість УЗД обстежень змешилась на -40% за 2020 рік у порівняно з 2019 року .

Більш детальна інформація наведена у табличці нижче

Перелік

2019

2020

Різниця у відсотках

Ультразвукові дослідження, усього

44134

26506

-40%

   у тому числі:

нейросонографії (діти до року)

716

279

-61%

щитоподібної залози

2585

1859

-28%

молочної залози

36

43

19%

ехокардіографії

8652

146

-98%

   органів черевної порожнини

8716

6821

-22%

   нирок

8139

5876

-28%

передміхурової залози

402

508

26%

сечового міхура

706

664

-6%

жіночих статевих органів

9186

7439

-19%

   у тому числі під час вагітності

5060

4489

-11%

   з них під час вагітності до 22 тижнів

1043

292

-72%

   виявлено вроджених вад розвитку (із рядка 10.2)

10

3

-70%

кістково-суглобної системи

54

46

-15%

доплерівське дослідження периферичних судин

1893

1138

-40%

пункційна біопсія та дренування за ультразвуковим променем

214

130

-39%

інші

   2835

1557

-56%

Ультразвукові дослідження за 2019-2020 у порівняні

В загальному кількість ендоскопічних обстежень змешилась на -26% за 2020 порівняно 2019 роком .

Більш детальна інформація наведена у табличці нижче

Діяльність ендоскопічного відділення 2019-2020 роки у порівняні

 

Найменування

Номер рядка

Усього

у тому числі:

езофагогастро-

дуоденоскопії

дуодено-скопії

колоно-скопії

брон-

хоскопії

5

1

2

3

4

Кількість ендоскопічних досліджень, усього 2019

1

8212

6692

22

93

1405

Кількість ендоскопічних досліджень, усього 2020

2

6106

4852

22

241

991

Різниця %

3

-26%

-27%

0

+159%

-29%

 

Рентгенодіагностична робота

Найменування

Номер рядка

Усього

У тому числі

органів грудної клітки

органів травлення

кістково-суглобної системи

інші

А

Б

1

2

3

4

5

Кількість рентгенологічних досліджень, усього 2019 р

1

38433

16336

3775

16241

2081

Кількість рентгенологічних досліджень, усього 2020 р

2

28800

13136

2547

11348

1769

Різниця у відсотках

3

-25%

-20%

-33%

-30%

-15%

Акушерська служба 

Загальна кількість пологів у 2020 році у порівння з 2019 роком зросла на +14 %.

Родова допомога в стаціонарі

Найменування

Усього

у тому числі   жінок у віці

15-17 років включно

18-34 роки включно

А

1

3

4

Прийнято пологів – усього 2019

1392

19

1195

Прийнято пологів – усього 2020

1587

21

1308

Різниця у відсотках

+14%

+11%

+9%

 

Аналіз роботи стаціонару Хмельницької обласної лікарні за 2020 рік у порівняні з 2019 роком.

БАЛАНС.